• 24.06.2019
  • 14:13:53™210°.78°.318°
  • 3000685 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Arviointiohje : Väitöskirjan kumoami-
nen laillisesti ja tieteellisesti.
Yhdestä asiasta voi olla tuhat selitystä, mutta on vain yksi selvitys.

Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Suomen Kansan Perustuslain mukaan, riippumatta siitä mikä koulutustaso yksittäisellä henkilöllä on, jokaisella henkilöllä on oikeus reaali- ja käsitteellistieteelisesti osittain tai kokonaan kumota väitöskirja. Mitään muuta ei tarvitse tehdä, kuin että perustelee asiansa siten että on sanat ja näyttö siitä että mitä on sanonut on totta ja esittää tietonsa asiallisesti.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.