• 25.04.2019
  • 13:15:34™195°.90°.204°

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Mielipiteemme.fi: "Me emme tee yh-
teistyötä Jonkun Puolueen kanssa".
Kuva : Unsplash

Suomen Eduskuntavaalit 2019
SDP : 17.7 %
PS : 17.5 %
KOK : 17 %
KESK : 13.8 %

Iltasanomien mukaan; "Puolueilla on kuitenkin ollut arvoihin liittyviä näkemyseroja, ja arvomaailma on hallitusyhteistyössä tärkeä liima, Rinne totesi. Halla-aho taas ei pitänyt ”huonon maahanmuuton torjumista” minään ihmisarvokysymyksenä."

Sovella kouluun jossa Opettaja on yhtä puoluetta ja oppilaat koostuvat yhdestä (tai useammasta) puolueesta jonka kanssa Opettaja ei halua tehdä yhteistyötä. Annetaanko potkut Opettajalle tai oppilaille?

Arvomaailman perustana on Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla, sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki - lähinnä 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta keskustellaan.

"Me emme tee yhteistyötä Jonkun Puolueen kanssa" on virhe, sillä osa nykyajan ongemista jotka koskevat kaikkia Suomalaisia puolueesta riippumatta, johtuvat nimenomaan siitä että yhteistyötä ei ole tehty.

Kansain välinen yhteistyö on hyvä asia, mutta edellytyksensä toimivalle Kansain väliselle yhteistyölle on, että perustavanlaatuisissa asioissa Kansa tekee yhteistyötä ja että Kansa on yksimielinen.

Mielipiteemme.fi: Ulkomaalainen vai-
kutus Suomen vaaleihin 2019.
Kuva : Unsplash

YLEn mukaan (viitaten SUPO) ulkomaalaista vaikutusta Suomen vaaleihin ei ole havaittu.

Historiallisiin esitietoihin viitaten, mitä enemmän maahanmuuttajia jotka eivät halua sopeutua/kotoutua Suomeen on Suomessa, sitä enemmän jokin Ulkomaa voi vaikuttaa Suomessa Suomen vaaleihin. Pahimmassa tapauksessa Ulkomaa sopeuttaa Suomalaisia Ulkomaahan. Tunnetusti ennen 2015 Ulkomaa ja 2015 jälkeen Ulkomaan kautta ulkomaalaiset ovat vaikuttaneet Suomeen ja Suomalaisiin - jonka seuraamus on vaikutus Suomen 2019 vaaleihin.

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Lähtökohta asian minkä tahansa arvioinnissa on aina Neutraali. Kun hyväksyttävä reaali- ja käsitteellistieteellinen peruste on esittää (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), ihmisen saa asettaa eri asemaan: ylentää tai alentaa.

Esimerkiksi 20 päivä Heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1919, Suomen Hallitusmuodon II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva, "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja.": Perustelluista syistä (tunnettu historia), aatelisarvot ja muut perinnölliset arvot ovat Suomessa kielletty.

YLEn arvion mukaan ulkomaalaista vaikutusta seuraavissa EU vaaleissa tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä esiintymään. Olemassa oleviin historiallisiin esitietoihin viitaten, sekä Ruotsin vaaleihin ja sen tulokseen viitaten, YLEn tekemä arvio on realistinen.

Mielipiteemme.fi: Yksi NATOon liitty-
misen haitoista - ja vähän muustakin.
Kuva : Wikimedia Commons

Vaikka media esittää kuvan USAn/NATON ja Venäjän huonoista väleistä, ja että "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa", niin NATO tekee tarvittaessa poliittista, sotilaallispoliittista sekä sotiaallista yhteistyötä Venäjän kanssa - esimerkiksi sodassa Isistä vastaan Syyriassa. Yksi NATOon liittymisen haitoista on, että vaikka "Isis on lyöty Syyriassa" niin se ei ole kadonnut, vaan piiloutunut. Liittymällä NATOon, Suomi liittyy myös sotaan Isistä vastaan ja terrorismin vaara Suomalaisia ja Suomea kohtaan kasvaa.

Vähemmistö esimerkiksi USA:ssa on vastaan muurin rakentamista Pohjois- ja Etelä-Amerikan väliin. Mielenkiintoista on että kyseessä olevan vähemmistön talojen ympärillä on muuri, valvontakamerat, joillakin jopa koirat ja aseistetut vartijat mutta Kansaa suojelevaa muuria ei saa olla. Keskiaikaista meninkiä 2000 -luvulla.

18 Lokakuuta 1939 Ruotsin ulkoasiainministeri Rickard Sandler kutsui Pohjoismaiden edustajat Ruotsiin "tarkoituksenaan vahvistaa Pohjoismaista yhteenkuuluvuutta kriisin uhatessa" kiihottaen Suomea sotaan Venäjän kanssa, joka tunnetusti johti Talvisotaan ja myöhemmin osana Natsien Barbarbarossa -operaatiota Venäjää vastaan. Samankaltaisia menetelmiä Ruotsin taholta on havaittavissa tänään, kun Ruotsin hallituksen, asiantuntijoiden, sotilaallisen johdon ja median mukaan "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa". Kun Suomalaisten pelotteleminen ja kiihottaminen (katso kaikki median kohut 2016 ja sitä ennen) ei onnistunut, Ruotsi lähetti 15000 miestä kattavan "Barbarossa -divisioonan" Suomeen laittomasti ja sopimusten vastaisesti kaikkine seuraamuksineen Suomelle ja Suomalaisille.

Riippumatta siitä mitä uskottavassa historiassa on tarinoitu, sotiaallinen yhteistyö Ruotsin kanssa historiallisin perustein on virhe.

20 päivä Heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1919, Suomen Hallitusmuodon II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva, "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

15§ aiheutti närästystä Ruotsin kuninkaalle sekä aatelistisissä piireissä siinä mittakaavassa että se johti sotaan Suomalaisten ja Ruotsin aatelististen välillä Suomessa 27 Tammikuuta - 15 Toukokuuta 1918.

"suomalainen" ei aina ole Suomalainen uskottavassa historiassa. Monen muun terroristi-iskun ohella, Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Eugen Schauman ampui Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin 1904. Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Lennart Hohenthal ampui Eliel Soisalon-Soinisen 1905. Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Ernst Tandefelt ampui Henrik (Heikki) Ritavuoren 1922.

Propaganda Suomessa ja Venäjällä, aseiden salakuljetukset sekä terroristi-iskut suunniteltiin Tukholmassa, Ruotsissa. Terroristi-iskujen tarkoituksena oli lietsoa pelkoa ja epävakautta Suomessa ja Venäjällä sekä Suomen ja Venäjän välille, sekä estää Suomen itsenäistyminen, kansanvallan ja demokratian vastustaminen. Ne johtivat sotaan Suomessa 1918, joka ei ollut sisällissota - vaan vallankaappausyritys; Sota Suomalaisten ja Ruotslaisten aatelististen välillä. Osapuolet "sisällissodassa" olivat Suomalaiset, Venäläiset, Ruotsalaiset ja Saksalaiset. Suomen Suomalainen hallitus toimi niin kuin se toimi tappouhan alaisena ennen vuotta 1947.

Oscar Fredrik Bernadotte,
pseudonimeltään Oskar II, oli Ruotsin kuningas vuosina 1872–1907.
Oscar Gustaf Adolf Bernadotte,
pseudonimeltään Kustaa V, oli Ruotsin kuningas vuosina 1907–1950.

Asiakokonaisuuteen kuuluu tieto että Ruotsin kruununperimyslain mukaan vielä vuonna 2018, Ruotsin kuninkaan/kuningattaren on uskottava Ausburgin tunnustukseen tai hän menettää kruununsa.

Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad ei ollut Suomen presidentti
Vuonna 1574 Wasa -sukuun kuuluva Ruotsin kuningas Juhana III aateloi Svinhufvud -suvun. Suvun nimi tuli olemaan Svinhufvud af Qvalstad. Joskus 1700 -luvun puolessa välissä Pehr Svinhufvud af Qvalstad muutti Suomeen Sääksmäelle. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad syntyi Sääksmäen Rapolassa joulukuussa 1861. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad oli Ruotsin kirkon ja kuninkaan vallan alta vapautuvassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen. Hän toimi "Suomen" presidenttinä 1931 - 1937.

Kuningaskunnassa ei kysytä Kansan mielipidettä, mutta demokraattisessa Oikeusvaltiossa, Tasavallassa jossa vallitsee Kansanvalta, Kansan mielipide - varsinkin sellaisissa asioissa jotka vaikuttavat koko Kansaan - on kysyttävä. Kansan mielipide muodostuu reaali- ja käsitteellistieteellisistä tiedoista, eikä näennäistieteellisistä saagoista.

Mikä on Ruotsin osuus sotiin Pohjois-maissa 1939 - 1945?
Kuva: Museoviraston Kuvakokoelmat (kuvakokoelmat@museovirasto.fi).

Ruotsin osuutta sotiin Pohjoismaissa 1939 - 1945 kannattaa tutkia tarkemmin. Uskottavassa historiassa kaikkia ei ole kerrottu. "Suomalainen" tai "Suomen hallitus" ei aina ole Suomalainen uskottavassa historiassa. Tässä yksinkertainen aikajana.

23 Elokuuta 1939 Saksa solmi Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen (Molotov–Ribbentrop-sopimus).


18 Lokakuuta 1939 Ruotsin ulkoasiainministeri Rickard Sandler kutsui Pohjoismaiden edustajat Ruotsiin "tarkoituksenaan vahvistaa Pohjoismaista yhteenkuuluvuutta kriisin uhatessa".

Ruotsin kuninkaana toimi Kustaa V, oikealta nimeltään Oscar Gustaf Adolf Bernadotte.
Ruotsin pääministerinä toimi Per-Albin Hanssaon
Ruotsin ulkoasiainministerinä toimi Rickard Sandler
Ruotsin puolustusministerinä toimi Per Edvin Sköld.

Uskottavassa historiassa "suomalainen" ei aina ole Suomalainen.


Aluevaihto- ja vuokraneuvotteluissa Suomen ja Neuvostoliiton välillä, Neuvostoliitto esitti, että Suomi luovuttaisi Neuvostoliitolle osia Karjalankannakselta ja Suomenlahden ulkosaaret sekä näiden lisäksi Hangon ja Lappohjan sataman. Vastaavasti Neuvostoliitto tarjosi aluevaihtoa, jossa Suomi olisi saanut laajempia alueita Itä-Karjalan Repolasta ja Porajärveltä. Suomen kanssa käydyt neuvottelut epäonnistuivat, kun "suomalaiset" eivät suostuneet rajamuutoksiin ja tukikohdan vuokraamiseen Hangossa. Neuvotteluiden epäonnistuttua sota syttyi Suomen ja Neuvostoliiton välillä 30 Marraskuuta 1939.

Saksan (jolla oli hyökkäämättömyyssopimus Nevuostoliiton kanssa) lehdistö arvosteli Talvisodan alettua Joulukuun alussa 1939 Ruotsia Suomen yllyttämisestä sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Uskottavassa historiassa "Venäjä hyökkäsi Suomeen", mutta kolmannen osapuolen vaikutus on "unohtunut". Ruotsalaisten yllyttäminä (propaganda/kohu/kiihotus) sota puhkesi Neuvostoliiton ja Suomen välillä (Talvisota). Ruotsin propaganda Suomessa Neuvostoliittoa vastaan uhkasi paljastaa tai paljasti Natsi-Saksan Barbarossa operaation (Jatkosota).

Lähestulkoot identtinen tapahtumaketju kuin "Suomen sisällissodassa" ja nykyisessä "Ukrainan sisällissodassa". Katso myös nykyistä Suomen yllyttämistä (propagandaa/kohua/kiihkoa) sotaan Venäjää vastaan ; "Venäjä on uhka ja voi milloin tahansa hyökätä Suomeen" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilallinen johto, media).

Sodan sytyttyä Suomen ja Neuvostoliiton välillä Mannerheimista tuli puolustusvoimien ylipäällikkö. Cajanderin hallituksen eroa vaativat voimakkaimmin valtiovarainministeri Väinö Tanner ja marsalkka Gustaf Mannerheim. Ruotsin yllyttämänä Suomi ajautui sotaan (Talvisota) Nevuostoliiton kanssa, ja siitä syytettiin taktisesti Cajanderin hallitusta joka joutui eroamaan. Näin pedattiin Ruotsista käsin Natsien läsnäoloon ja vaikutusvaltaan Suomessa. Suomi joutui luopumaan koko Suomen alueesta - ei Neuvostoliitolle vaan Natseille.

Carl Gustaf Emil Mannerheim
Marhein suku on luultavasti lähtöisin Sveististä tai Saksasta, josta suvun kantaisä siirtyi 1640-luvulla Ruotsiin. Ruotsin kuningas Kaarle XI aateloi Augustin Marheinin vuonna 1693 ja Marhein -sukunimi muutettiin Mannerheimiksi. Carl Erik Mannerheim oli ensimmäinen Suomeen muuttanut Mannerheim. Hän oli Gustaf Mannerheimin isoisän isä. Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 4. kesäkuuta 1867 Askaisilla. Mannerheim oli Ruotsin kirkon ja kuninkaan vallan alta vapautuvassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen.

Talvisota päättyi Moskovan rauhaan 13 Maaliskuuta 1940.

Huhtikuun 18 päivänä 1940 Natsit miehittävät Norjan. Natsijoukot kärsivät merkittäviä tappioita Liitoutuneiden puolustaessa Norjaa ja "olivat hätää kärsimässä", mutta Ruotsi auttoi Natseja sallimalla Natsijoukkojen kuljetuksen Ruotsin kautta Norjaan.

Kesällä 1940 Ruotsin sotilaallinen johto salli Natsien kuljettaa joukkoja ja sotakalustoa Ruotsissa.

Lokakuun 4 päivä 1940, Isar -nimisellä laivalla Ruotsin laivaston saattelemana saapui Luuleoon 1000 natsisotilasta jotka kuuluivat Totenkopfstandarten 2 pataljoonaan. Totenkopfstandarten ylläpiti ensisijaisesti keskitysleirejä, mutta myöhemmässä vaiheessa sotaa se osallistui myös taisteluihin rintamalla.

22 Kesäkuuta 1941 Ruotsi antoi Natseille luvan kuljettaa 15000 sotilasta ja sotakalustoa Norjasta Suomeen (Engelbrect -divisioona). Suomi menetti itsenäisyytensä. Suomessa kyseessä olevana aikana oli Johan Wilhelm Rangellin hallitus : 3 Tammikuuta 1941 - 5 Maaliskuuta 1943.

Samaan aikaan 22 Kesäkuuta 1941 Molotov–Ribbentrop -sopimus raukesi Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon. Asiaan tämän enempää syventymättä, kyseessä oli Ruotsin ja Natsien yhteinen poliittinen, sotilaspoliittinen sekä sotilaallinen operaatio Norjan ja Suomen miehittämiseksi.

Jatkosota käytiin Suomen alueella Ruotsin tukemien Natsien ja Neuvostoliiton välillä 25 Kesäkuuta 1941 – 19 Syyskuuta 1944.

Tulkinta
"Ryti–Ribbentrop-sopimus (myös pelkkä Ribbentrop-sopimus) oli Suomen presidentti Risto Rytin kansallissosialistisen Saksan johtajalle Adolf Hitlerille jatkosodan loppuvaiheessa kesäkuussa 1944 lähettämä kirje, jossa hän sitoutui olemaan tekemättä rauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan hyväksyntää. Kyseisen kirjeen on myös tulkittu olleen Suomen ja Saksan välinen liittosopimus. " - Wikipedia

Tee näin: Poista tulkinta ja lisää "Natsien".
"Ryti–Ribbentrop-sopimus (myös pelkkä Ribbentrop-sopimus) oli Suomen presidentti Risto Rytin kansallissosialistisen Saksan Natsien johtajalle Adolf Hitlerille jatkosodan loppuvaiheessa kesäkuussa 1944 lähettämä kirje, jossa hän sitoutui olemaan tekemättä rauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan Natsien hyväksyntää."

22 Kesäkuuta 1941 voidan todeta olevan päivä jolloin Suomi menetti itsenäisyytensä. Suomessa oli kaksi "hallitusta" joista toinen ei ole Suomalainen vaikka uskottavassa historiassa niin on väitetty. Voimme myös todeta, että Suomi ajoi loppujen lopuksi Natsit pois Suomesta ja voitti sodan Natseja vastaan - jälleen kerran.

Lähteitä
Wikipedia
Presidentti Rytin Adolf Hitlerille osoittama kirje 26.6.1944
Adolf Hitlerin vastaus Rytille

Pohjoismainen yhteistyö: Suomen Armeijassa kytee kapinan poikanen.
Kuva : Pohjoismaista yhteistyötä 1940. Kuva: Wikimedia Commons.

"Turvapaikat ensisijaisesti hädässä oleville lapsille ja perheille" on hyvä ajatus, mutta jos Ruotsi lähettää lain vastaisesti 15000 pakolaista ja "pakolaista" Suomeen jonne heidän mukaansa "Venäjä voi hyökätä milloin tahansa", kansallisuudesta riippumatta lapsilla ja perheillä ei ole turvapaikkaa ja heillä on hätä.

Keskustelusta lainattua: "Suomen Urhot harjoittelevat Ruotsin kanssa puolustusyhteistyön kehittämistä jossain Norrbottenin kukkuloilla, samaan aikaan kun Ruotsista lähetetyt "talibaanit" raiskaavat ja/tai tappavat Suomalaisia lapsia ja naisia."

Samaan aikaan ulkomaalaiset yksityiset sijoittajat sijoittavat Suomessa yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin, esimerkiksi nuohoten eläkeläisitä säätöt, eläkkeet ja tukirahat omaan eläkkeeseensä - "perillisinä".

"Eduskunta on hyväksynyt yksimielisesti esityksen, jolla poistetaan Suomen lainsäädännöstä alaikäisten avioliitot mahdollistava poikkeuslupamenettely. Tämä on tärkeä askel eteenpäin lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien turvaamisessa. "

Teoriassa tuo askel toimii.

Iltasanomien mukaan "Pohjoismaiden yhteisillä puolustushankkeilla on pitkä historia. Ruotsi, Tanska ja Norja neuvottelivat puolustusunionista toisen maailmansodan jälkeen, mutta hanke kariutui alkuvuodesta 1949 osapuolten tehtyä erilaiset turvallisuuspoliittiset ratkaisut. Suomi asemoitui puolueettomaksi ja solmi Neuvostoliiton kanssa ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen YYA:n."

18 lokakuuta 1939 Ruotsin ulkoasianministeri Rickhard Sandler kutsui Pohjoismaat tapaamiseen Tukholmassa, jonka tarkoituksena oli näyttää että Pohjoismaat olivat yksimielisiä kriisin uhatessa. Ruotsin johtama Pohjoismaiden puolustushanke johti siihen, että noin puoli vuotta myöhemmin, 9 Huhtikuuta 1940 Natsit miehittivät Norjan Ruotsin avustamina ja noin vuotta myöhemmin Natsit Ruotsin avustamina miehittivät Suomen. Pohjoismaista Norja oli Natsien rintama Länteen päin ja Suomi oli Natsien rintama Itään päin, ja niiden välissä oleva Ruotsi auttoi Natseja.

Talvella 2015/2016 Ruotsi lähetti laittomasti Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" kaikkine tunnettuine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle. Sodasta paenneita ihmisiä ei ole saanut eikä saa lähettää Suomeen; "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilaallinen johto, Ruotsalainen media Suomessa, osittain myös EU). Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat Naton erityisiä kumppanimaita (ja vaikka maat olisivat NATOssa), ja oli mitä tahansa sovittu maiden välillä, se ei ilmeisesti estä Ruotsia - Kansankielellä ilmaistuna - "puukottamasta Suomea ja Suomalaisia selkään".

Suomen Armeijassakin kytee jo pieni kapinan poikanen "Pohjoismaista yhteistyötä" vastaan, kun "yhteistyöhön" sisältyy Suomalaisten lasten ja naisten raiskaaminen ja/tai tappaminen, sekä terrorististen tekojen vaaran lisääntyminen Suomessa. Kai se - monen, monen muun asian ohella - on muistutus Suomalaisille siitä kuinka luotettava yhteistyö Ruotsin kanssa on ollut ja on, ja kuinka luotettava Ruotsalainen media Suomessa on ollut ja on, joka "ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista".

Koskaan ei pidä unohtaa, että kaikilla pahoinpidetyillä raiskatuilla lapsilla ja naisilla, ja kaikilla tapetuilla ihmisillä sekä kaikilla nillä lapsilla ja naisilla jotka tullaan pahoinpitelemään raiskaamaan tai ihmisillä jotka tullaan tappamaan - omaisten, sukulaisten, tuttavien sekä kaikkien jotka tuntevat perustavanlaatuista sympatiaa ja empatiaa heitä kohtaan - on ääni.

Mielipiteemme.fi: JAS Gripenin likai-
nen historia 1980 -luvulta kiteytettynä.
Kuva : JAS 39 Gripen RIAT 2009 -lentonäytöksessä. Tim Felce (Airwolfhound), Wikipedia.

JAS Gripen on HX-hävittäjähankkeen ehdokkaista Suomen ilmavoimille F/A-18 Hornetin seuraajaksi. Ensilentonsa joulukuussa 1988 lentänyt JAS Gripenin reaali- ja käsitteellistieteelliset esitiedot paljas-
tavat monen muun asian ohella miten Ruotsi on toiminut ja toimii kansainvälisesti. JAS Gripenin kehityshistoriaan kuuluu Neuvostoliiton hajoaminen 1985 - 1991 jolloin Neuvostoliitto oli heikoimmillaan - jota Ruotsi käytti hyväksi.

Päätös uudesta lentokonejärjestel-mästä Ruotsiin tehtiin vuonna 1982.

Päätös uudesta Ruotsalaisesta lentokonejärjestelmästä tehtiin Ruotsin hallituksen puolustuspää-
töksen yhteydessä vuonna 1982. Ruotsin puolustusministerinä vuonna 1982 toimi Torsten Gustafsson. Uuden lentokonejärjestelmän kehittämisen ja markkinoinnin aloitti Teollisuusryhmä JAS, joka sai kumppanikseen Englantilaisen ase-, turvallisuus- ja ilmailualan pörssiyhtiön BAE Systemsin. Monen muun asian ohella, BAE Systems auttoi sopeuttamaan JAS Gripenin NATOon ja kansainvälisille markkinoille.

Neuvostoliiton hajoaminen 1985 - 1991.

Neuvostoliiton uudelleenrakentaminen julkisesti avoimeksi paremmin toimivaksi ja inhimillisemmäksi (perestrojka, glasnost) alkoi vuonna 1985 Mihail Gorbatšovin toimesta. Hajoamiseen johtaneet syyt olivat pääasiassa maan sisäisiä kuten esimerkiksi ideologinen ja taloudellinen romahdus, ympäristöongelmat, kansallisuusriidat sekä moraaliset syyt, mutta myös sotilaallinen tukitoiminta ja Ronald Reaganin aloittama kilpavarustelu alkoi käydä valtion taloudelle liian ylivoimaiseksi.

Monet tasavallat irtautuivat Neuvostoliitosta ja kesällä 1990 parlamentin puhemies Boris Jeltsinin johtama Venäjä julistautui suvereeniksi. Neuvostoliiton hajoamista vastustavat vanhoilliset kommunistit kaappasivat vallan elokuussa 1991. Kaappaus kukistettiin pian ja tasavaltojen johtajat hajottivat Boris Jeltsinin johdolla Neuvostoliiton, joka lakkasi virallisesti olemasta 25. joulukuuta 1991. Neuvostoliiton kansainvälisen aseman korvasi Venäjän federaatio.

Kuva : Kuvakaappaus Aftonbladet -lehden sivusta.

Ruotsalaista edistyksellistä teollisuus-
vakoilua 1990 - 2002.

Vuonna 2003 Aftonbladet -lehti paljasti Ruotsin harrastaneen edistyksellistä teollisuusvakoilua Venäjää vastaan 1990 -luvulla. Venäjällä toimineiden ruotsalaisagenttien tehtävänä oli hankkia sotilaallista teknologiaa JAS Gripen -hävittäjän kehittämistä varten. Samaan aikaan kun Ruotsalaisagentit tekivät töitä Ruotsin puolustusvoimille, he syyllistyivät taloudelliseen rikollisuuteen sekä huumausaineiden salakuljetukseen.

Kuva : Sukhoi Su-27SKM hävittäjä MAKS-2005 lentonäytöksessä. Dmitriy Pichugin, Wikipedia.

Ruotsin puolustusvoimat halusivat Venäläisen Su-27 ja Su-30 hävittäjien keulassa olevan tutkalait-
teiston kyetäkseen sen avulla arvioimaan kuinka hyvin JAS Gripen näkyy Venäläisellä tutkalla. Tehtävä annettiin Claus Ebbe Alwénille, Skånen linnanherralle ja reserviupseerille jolla oli hyvät yhteydet korkeimpaan sotilasjohtoon. Lahjuksilla sekä yhteistyössä Venäläisen mafian kanssa Ruotsi onnistui varastamaan Venäjältä kysessä olevan tutkalaitteiston sekä siihen kuuluvan ohjelmiston.

Tutkalaitteisto salakuljetettiin alustavasti diplomaattipostilla, mutta diplomaattikunnan protestien jälkeen salakuljetus järjestettiin muulla tavalla. Aftonbladetin mukaan tutkalaitteistoon kuuluvia osia ja ohjel-
mistoa salakuljetettiin ainakin vuoden 2002 huhtikuuhun saakka. Tutkalaitteiston sekä sen ohjelmiston varastamisen Venäjältä mahdollisti 1990 -luvulla vallitseva kaaos Venäjällä.

Expressen -lehti Ruotsissa paljasti korruptioskandaalin 2015.

25.06.2015 Expressen lehti kertoi epäilystä korruptoinnista kun JAS -koneita myytiin Etelä-Afrikkaan. Kauppa Etelä-Afrikan kanssa oli Ruotsin kautta historian suurimpia vientikauppoja. Joulukuussa 1999 Etelä-Afrikka osti 28 JAS 39 gripeniä Ruotsilta. Vuonna 2012 viimeiset koneet toimitettiin Etelä-Afrikkaan. Vuonna 2015 Desmond Tutu vaati JAS -kaupan perumista.

- Ruotsi tuki meitä fantastisella tavalla apartheidia vastaan. Yhdessä iskussa he ovat tuhonneet kaiken, mitä he tekivät taistelun aikana. Jas Gripeniin käytettyjen miljardien olisi pitänyt mennä Etelä-Afrikan astuntojen ja koulujen rakentamiseen sekä terveydenhuoltoon. JAS -kaupan takia Etelä-Afrikalla ei ole varaa maksaa miljoonien HIV-tartunnan saaneiden ihmisten hoidosta.

Kirjailija Terry Crawford-Browne on yksi aseiden kaupan merkittävimmistä kriitikoista. Hänen mukaansa asekauppa Ruotsin kanssa oli "Etelä-Afrikan taloudellinen raiskaus". Rahan olisi pitänyt siirtyä asuntorakentamiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja Crawford-Browne pyrkii peruuttamaan oston.

- Toivomme, että petostentorjuntaan keskittyvä kansainvälinen toiminta voi peruuttaa sopimuksen, palauttaa tavarat ja saada rahat takaisin. Meillä on tällä hetkellä 26 Gripen -hävittäjää, mutta ei ole lentäjiä jotka voivat lentää niitä, ei ole mekaanikkoja,jotka voivat huoltaa niitä, eikä rahaa tankata niitä. Täydellinen fiasko.

Tunnetun kriittikriitikon Richard Younging mukaan; "Saab ja BAE ovat saaneet sopimukset kokonaisuudessaan laittomasti. Tämä tarkoittaa, että Etelä-Afrikka voi purkaa sopimuksen sekä vaatia vahingonkorvauksia ja palauttaa JAS Gripen Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle."

JAS Gripenin historia teollisuusvakoiluineen ja korruptiokauppoineen on mielenkiintoinen. Myös se, että Ruotsi on pakotettu tukiostamaan JAS Gripeneitä on mielenkiintoinen. Varaosien saanti ja NATO yhteensopivuuden ylläpitäminen voi olla tiukassa jos SAAB AB tekee konkurssin. Asiaa ei ole virallisesti vahvistettu - ja tuskin vahvistetaan - mutta Thaimaassa 2017 maahan syöksyneestä JAS Gripenistä on kerrottu että "Jotain vikaa ohjauslaitteistossa";

Puolustukseen kuuluu myös sellainen strateeginen osatekijä, että pitää hyvät välit naapurin kanssa niin ei tarvitse sotia. Venäjän mukaan Suomen ja Venäjän välit ovat samat kuin ennen Ukrainan kriisiä, mutta Venäjä on uhannut lakkauttaa diplomaattiset yhteydet Ruotsin kanssa ellei räksyttäminen lopu;

- Ruotsin pääministeri osoittaa aina Venäjän pahimmaksi viholliseksi ilman minkäänlaisia todisteita. Nyt olemme väsyneet siihen. Ei ole väliä, oletko pääministeri, paavi tai Jeesus Kristus, perusteettomia syytöksiä ei saa esittää. On ymmärrettävä että perusteettomiin syytöksiin vastataan. Toivottavasti seuraava hallitus muuttaa Venäjän politiikkaansa. Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet ovat niin pahat, etteivät ne enää pahemmat voi olla, Venäjän suurlähettiläs Viktor Tatarintsev sanoo. " (Expressen)

Edellä mainituista asioista, Bonniersin omistamat lehdet jotka "ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista" ei Suomessa kerro.

Mielipiteemme.fi: Maailman ylivoimai-
sesti yleisin roska.
Kuva : Unsplash.

Maailman ylivoimaisesti yleisin roska on kaikki näennäistieteellinen potaska jota on painettu kuluneen 2000 vuoden aikana. Että media mikä tahansa "ei vastaa sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." tai jotain muuta vastaavaa on mielen saastuttamisen lisäksi ajan, energian, paperin ja musteen haaskaamista.

Jos kaikki kokonaan tai osittain näennäistieteelliset teokset 2000 vuoden ajalta jauhettaisiin paperimas-
saksi, tehtäisiin massasta uutta paperia johon kirjattaisiin reaali- ja käsitteellistieteellistä tietoa, me säästäisimme valtavan määrän metsää.

Mielipiteemme.fi: Mitä ei ole opetettu niin sitä ei kykene noudattamaan.

Mitä ei ole opetettu niin sitä ei kykene noudattamaan. JOS Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II,Luku II, 6, 7, 8, artikla ja sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia olisi opetettu ja niiden mukaan oltu ja eletty tasan tarkasti - kehittäen elinympäristöä ja yhteiskuntaa, 60% - 80% niistä ongelmista joita eri keskusteluissa ja blogiessa on mainittu, ei olisi olemassa.

On olemassa kolme eri tyyppistä Nationalismia:

A. Laillinen Nationalismi
B. Neutraali Nationalismi
C. Laiton Nationalismi

A. Suomen oikeudenkäyttöpiirissä Lailliseen Nationalismiin kuuluvat kaikki sellaiset asiat jotka tukevat Pariisin Rauhansopimusta 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla, sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia - lähinnä 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse.

B. Neutraali Nationalismi -osio koostuu valtaväestöstä johon A. ja C. vaikuttaa. Että Neutraali Nationalismi kykenee vastustamaan C. Laitonta Nationalismia, perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen, että A. Laillista Nationalismia opetetaan, ja sen mukaan ollaan ja eletään ja kehitetään elinympäristöä ja yhteiskuntaa.

C. Laittomaan Nationalismiin kuuluvat kaikki sellaiset asiat, jotka ovat Laillista Nationalismia vastaan. Yleensä Laittomaan Nationalismiin yhdistetään sellaiset asiat k e propaganda, valeuutisointi, pelottelu jonka kautta kohua/kiihotusta Kansan osa tai Kansa kiihotetaan toista Kansan osaa tai Kansaa vastaan, sekasorto, vainot, sisällissodat, sodat eri Kansojen välillä, Kansainväliset (Maailman)sodat, reformointi Laillisesta Laittomaan, j n e.

Mielipiteemme.fi: Pöljä ja viisas mielen osoitus ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutos sellaisenaan ei ole vaarallinen kun siihen on valmis sopeutumaan. Periaate on sama kuin että "on kaunis aurinkoinen kesäsää" mutta "taivaankannella näkyy sadepilviä".

Pöljä yrittää estää sadepilviä ja kastumisen esimerkiksi mieltä osoittamalla vastatuuleen puhallellen, kun taas viisas osoittaa mieltään menemällä sisälle suojaan sateelta.

Pitää keskittyä siihen että on kansallisesti valmis sopeutumaan uuteen ilmastoon kaikilla mahdollisilla tasoilla, eikä siihen että estää uutta ilmastoa - joka on mahdottomuus.

Mielipiteemme.fi: Olivatko Suomalai-
set sotalapset panttivankeja?

Iltalehdessä marrakussa 2015, Suomen Timo Soini ja Ruotsin Margot Wallström keskustelivat pakolaiskriisistä. Margot Wall-
ström muistutti Suomea siitä kuinka Ruotsi otti vastaan kym-
meniä tuhansia Suomalaisia lapsia toisen maailmansodan aikana - painostaakseen Suomea.


Kai ensimmäisenä täytyy huomauttaa Ruotsin Margot Wallströmiä siitä, etteivät Suomalaiset sotalapset polttaneet autoja, heitelleet kiviä ja käsikranaatteja, eivätkä raiskanneet, joukkoraiskanneet tai tappaneet toisia lapsia.

Suomi olisi halunnut auttamisen tapahtuvan ensisijaisesti Suomessa ja kieltäytyi aluksi lasten lähettämisestä Ruotsiin. Ruotsalaiset "hyväntekeväisyyttä harjoittavat naiset" sopivat asiasta Carl Gustaf Emil Mannerheimin kanssa.

Sotalapset lähetettiin Suomesta muihin Pohjoismaihin, lähinnä Ruotsiin Talvi- ja Jatkosodan aikana 1939–1945. Yhteensä lähes 80 000 lasta joista Ruotsiin vietiin 72 000 lasta, Tanskaan 4 200 ja Norjaan noin sata lasta ja äitiä. Noin 15 500 heistä jäi palaamatta Suomeen.

Suomalaisia lapsia lähetettiin Ruotsiin "turvaan". Ruotsiin, joka tunnetun historian huomioon ottaen viitaten Lähde 2:een alla, tuskin oli Maailman turvallisin paikka Suomalaisille lapsille. Sotalasten palautukset Ruotsista jatkuivat läpi koko 1940-luvun. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä, niin kutsutut Suomalaiset sotalapset olivat panttivankeja. Teoriassa 15500 kadonnutta Suomalaislasta 1939–1945, merkitsee tänään noin 100000 kadonnutta henkilöä.

Lapin sota käytiin toisen maailmansodan aikana Suomen ja Natsien välillä pääasiassa Suomen Lapissa 15. syyskuuta 1944 – 27. huhtikuuta 1945. Suomi voitti sodan Natseja vastaan ajamalla Natsit pois Suomesta - jälleen kerran. Sama 1809 ja 1917 kuin 1945.

Lähde 0 : Rauha Suomen kanssa
Lähde 1 : Iltalehti, Marraskuu 2015
Lähde 2 : Videokooste Ruotsin yhteistyöstä Natsien kanssa

Ennen äänestämistä Kansan pitää tietää mistä äänestävät.
Kuva : Unsplash

Alma-kysely: "Tutkimuksen on tehnyt Iltalehden ja Uuden Suomen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Haastattelut (1500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet –kyselyn yhdistelmänä 18.5.–31.5.2018. Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Vastaajat edustavat äänestysikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.".

Ennen äänestämistä Kansan pitää tietää mistä äänestävät. Elleivät tiedä muuta kuin Pariisin rauhansopimusken 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä Suomen Kansan Perustuslain vastaisen propagandan 1947 jälkeen, tutkimus on näennäistieteellinen. 1500 henkilöä ei ole Suomalaiset - Suomalaisia on huomattavasti enemmän.

Kai Iltalehden "tiedoilla" yritetään Suomalaisille kampanjoida Natoa Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kustannuksella.

Kun tehtiin galluppi (50000 henkilöä) : Esitettiin Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla. 100% on sitä mieltä että Suomen ei tarvitse liittoutua tai tehdä sotilaallista yhteistyötä kenenkään kanssa.

Lue sivut oikella olevan linkkilistan Pariisin rauhansopimust 1947 -otsikon alla olevat sivut.

Yksi kysymys jäi kysymättä ja vastaus siihen saamatta.
Kuva : Unsplash

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat vastasivat 17.01.2019 Sanomatalon Mediatorilla Tule ja kysy -tentissä kansalaisten esittämiin kysymyksiin.Valtiovarainministeri Petteri Orpolta kysyttiin vuoden 2015 pakolaisvirrasta Suomeen, johon Petteri Orpo vastasi; "Turvapaikanhakijoita ei olisi voitu jättää Ruotsin rajalle”.

Iltasanomien järjestämässä kyselytilaisuudessa yksi kysymys jäi esittämättä : Ennen 2015 pakolaisaaltoa muunmuassa Iltasanomat esitti Suomen kansalle kuinka "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeeen milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilallinen johto sekä osittain myös EU) kaikkine skenarioineen. Mikä on näkökantanne siihen, että sodasta paenneita lähetetään maahan joka voi joutua sotaan milloin tahansa?

Maailmanlaajuiset verkkoyhteydet.
Kuva : Unsplash

Maailmanlaajuiset verkkoyhteydet kieltämättä ovat tuoneet ja tuo mukanaan paljon hyvää, mutta maailmanlaajuiset verkkoyhteydet ovat tuoneet ja tuo mukanaan myös paljon pahaa; maailmanlaajuisen rikollisuuden sen kaikissa mahdollisissa eri muodoissa. Monet asiat joita aikaisemmin emme voineet edes kuvitella tapahtuvan meillä täällä Suomessa, tulee maailmanlaajusten verkkoyhteyksien myötä maamme rajojen sisäpuolelle ja tapahtuu täällä.

Jossain määrin tietokoneen palomuuri, virustorjunta, haittaohjelmien torjunta j n e estää maailmanlaajuisen rikollisuuden pääsyn tietokoneellemme ja ne kannattaa pitää ajantasalla - tietenkään unotamatta henkilökohtaista ennakkotietoihin perustuvaa varovaisuutta maailmanlaajuisissa yhteyksissä - Suomessa.

Suomi on kuin tietokone jossa on usei-
ta eri käyttöjärjestelmiä.
Kuva : John Schnobrich, Unsplash

Suomi on kuin tietokone jossa on useita eri käyttöjärjestelmiä jotka vaikuttavat toistensa toimintaan - kun pitäisi olla vain yksi. Suomi on kuin tietokone jossa on palomuuri mutta jota ei ole päivitetty. Suomi on kuin tietokone jossa on virustorjuntaohjelma mutta jota ei ole päivitetty. Suomi on kuin tietokone jossa on haittaohjelmien esto- ja poisto-ohjelma mutta jota ei ole päivitetty. Suomi on kuin tietokone johon on verkostosta ladattu ohjelmia - jotkut niistä toimivat, jotkut hidastavat koneistoa, jotkut aiheuttavat häiriöitä, jotkut eivät toimi laisinkaan. Suomi on kuin tietokone, jonka kiintolevyä ei ole elvytetty.

Vihreä Lanka; "IPCC:n raportissa uutta oli se, miten tärkeää olisi saada lämpeneminen rajattua 1,5 asteeseen. Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi joulukuussa Vihreälle Langalle, että tämä tieto on muuttanut hänen ajatteluaan. Vihreillä on edelläkävijän asema ilmastokeskustelussa. Kun Suomen Kuvalehti vertaili puolueiden ilmastotoimia, oli vihreät ykkönen."

Vaikka osoittaa mieltä Kevään, Kesän Syksyn tai Talven (Jääkauden) tuloa vastaan, ne tulevat jokatapausessa - jokainen omalla ajallaan pienessä ja suuressa aikakaavassa. Johdonmukaisesti Luonnon energialla ja sen lailla on eri mieli kuin Vihreällä Langalla.

Kai edellinen ainakin jossain määrin on verrattavissa siihen, että kun ulkomaalaista perustelluista syistä ollaan palauttamassa kotimaahansa, niin Vihreä osoittaa mieltään ja tilanteen kärjistyessä äärimmilleen, se toinen mieli jota perustelluista syistä ollaan palauttamassa kotimaahansa lopettaa Vihreän mielen toiminnan kokonaan.

Johdonmukaisesti, joskus kun osoittaa mieltään, osoittaa tietämättömyyttään. Johdonmukaisesti, joskus kun joku osoittaa mieltään, hän ei osoita omaa mieltänsä vaan jonkun toisen joka hallitsee hänen mieltään.

Ozan Yanar arvosteli Suomen Tasa-
vallan Presidentin ”hölmöä ajatusta”.

Iltasanomien mukaan, Ozan Yanar (Vihreä liitto) arvosteli presidentin uudenvuodenpuheen ”hölmöä ajatusta” – Niinistö vastaa kritiikkiin: ”Puhuin kaikista Suomessa olevista".

Ozan Yanar; "Presidentti @Niinisto kehotti tämänvuotisessa #uudenvuodenpuhe:essaan maahanmuuttajaryhmiä kantamaan vastuuta jäsenistään "omiaan ohjaamalla". Selitän tässä twiittiketjussa, miksi tässä taustalla on vääriä ja outojakin oletuksia."

Selittäminen ja selvittäminen ovat eri asioita. Yhdestä asiasta voi olla 1000 eri selitystä, mutta vain 1 selvitys. Selittelyt voi olla - ja yleensä ovat - vääriä ja outojakin oletuksia.

Vakavissa asioissa kannattaa ensisijaisesti "lainata" Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia jota edellä mainittu sopimus tukee - ensisijaisesti 1§ - 12§ johdonmuksiessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna kyseessä olevaan asiaan - jotka ovat Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten kuuluu olla ja elää ihmisiksi Suomessa, ja joiden ensisijainen suojelun kohde on Suomi ja Suomen Kansa jolle Valtiovalta Suomessa kuuluu, ja jota edustaa valtiopäiville kokoontunut Eduskunta. Kaikkien asioiden arviointi tehdään edellä mainittua Maailman tärkeintä sopimusta ja Suomen Kansan Perustuslakia käyttäen/kunnioittaen.

Eihän tästä ole kauaakaan aikaa kun Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa ja Suomen Kansan Perustuslain olemassaolon puolustajia juhlittiin ja muisteltiin, 6. Joulukuuta. Kai ne sen opetti Helsingin Yliopistossa. Historiallisesti kaikkien "hölmöjen ajatuksien" lähde Suomessa, ovat aina olleet ulkomaalaista alkuperää.

Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 Artikla.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6 artikla

"Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus."

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 7 artikla

"Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa."

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 8 artikla

"Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet."

Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, liittyy kaikkeen Suomen oikeudenkäyttöpiirissä, kuten esimerkiksi Suomalaisten demokraattisten oikeuksien suojelemiseen, Suomalaisten oikeuteen nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ja Suomen vanhin "Facebookpäivitys" on täällä ja muilta osin koskien Suomen Kansan Historiaa on täällä.

Kumpaa arvioit Suomen Kansan äänestävän, Ozan Yanarin Facebook -päivitystä tai Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia?

Kai se on niin, että monet Suomalaiset eivät tiedä Pariisin rauhansopimuksesta, Rauha Suomen Kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artikla eikä Suomen Kansan perustuslaista (1§ - 12§) yhtään mitään - joka on musta aukko sivistyksessä. Se että ei ole opetettu on johtanut Kansallisten sekä Kansain välisten arvojen vesittymiseen - johon 1947 jälkeen on vaikuttanut ulkomaalainen taho - ja "tässä sitä ollaan".

Jos e m rauhansopimusta ja lakia olisi noudatettu, opetettu sekä niiden mukaan oltu ja eletty vuodesta 1947 saakka - niitä ongelmia joita tänään on elinympäristössämme ja yhteiskunnassamme ei olisi olemassa.

Ratkaisu kaikkiin ongelmiin on e m sopimuksen ja lain ehdoton noudattaminen kaikilla mahdollisilla tasoilla - ja niiden opettaminen Kansalle. Suomella on ollut ja on siihen Kansain välinen, Maailman-
laajuinen oikeus. Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa jälkeen tehdyt sopimukset ovat merkityksettömiä, varsinkin jos ne ovat ristiriidassa e m sopimuksen sekä sitä tukevan lain kanssa.

Jos jollakin on niitä jotain vastaan - ettei Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleva henkilö saa nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, niin hän pakatkoot pyhät käärönsä ja teesinsä reppuun ja "maasta saa poistua" - tai poistetaan. Se on fasismin, rasismin, terrorin, terrorismin, vainojen y m v sekä rikosten ennaltaehkäisemistä Suomessa. Ei se sen ihmeellisempää ole.

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Lähtökohta asian minkä tahansa arvioinnissa on aina Neutraali. Kun hyväksyttävä reaali- ja käsitteellistieteellinen peruste on esittää (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanonut on totta), saa asettaa eri asemaan: ylentää tai alentaa.

Vanhoollisfasistisia "aatteita" 1300 - 1500 -luvulta herätellään jälleen.

Ruotsinkielisen YLEn sivustolla 28.04.2018; "Pankin päällikkö Eirik Winter ja Joakim Strand (RKP): Pohjoismainen unioni olisi yksi maailman vahvimmista talouksista" ja "Kaikki, mikä vahvistaa Pohjoismaita, vahvistaa myös Ruotsin asemaa Suomessa" ja "Ajatus yhdistää Pohjoismaat liittovaltioon ei ole uusi tai edes kokeilematon ajatus. Vuodesta 1397-1523 olimme mukana Kalmarin unionissa, joka perustettiin kahdesta syystä."

Esitetyssä "aatteessa" viitotaan 1300-1500 -luvulle ja Kalmarin unioniin - joka Suomalaisten silmin katsottuna oli vain ja ainoastaan Suomalaisten joukkotuhoamista. Nyt on vuosi 2019 ja voimme todeta, että kaikki unionit/valtakunnat historiassa, ovat hajonneet samasta syystä; Järjettömyyksistä. Suomalaisilla on kokemuksia "Pohjoismaisesta yhteistyöstä" useamman sadan vuoden ajalta, ja me tiedämme mikä osa esi-vanhemmillamme niissä kaikissa oli; Sen aikaisen vierasmaalaisen aatteen (koulutustaso, mielen laatu) mukaan esivanhempamme oli "alempiarvoinen rotu" - sekä kaikki mitä "aatteeseen" siältyi.

"Minä luulen että me nykyään elävät tämän saman suomalais-ugrilaisen heimon lapset annamme jotakuinkin palttua sekä Narvan mullalle että Lützin kukkuloille. Me tiedämme varsin hyvin, että meillä ei ole mitään sotamainehikasta menneisyyttä. Me tiedämme myös, mitä laatua nuo Ruotsin aikaiset sodat olivat ja mitä surullista osaa meidän omat esi-isämme siellä näyttelivät. Suomen kansa ei astunut niihin kuin paraatiin. Se vietiin sinne niin kuin karja teuraspenkkiin, ja jos se siellä joitakin "urhotöitä" teki - hakkasi poikki enemmän tahi vähemmän päitä, niin ei se ainakaan kansana tiennyt niitä tehneensä eikä tekevänsä. " - Eino Leino (Ruunebergistä)

Menneisyys on menneisyys, tapahtunut on tapahtunut ja sille ei voida yhtään mitään. Menneisyys näyttöineen toimii vain ja ainoastaan tietokantana, ettei Suomen Kansana tehdä samoja poliittisia eikä sotilaspoliittisia virheitä uudelleen. Oheisella videolla tietoa "Pohjoismaisesta yhteistyöstä" 1939 ja mihin se johti kohdassa 32:22

Historiaa: 100 vuotta sodasta Suoma-
laisten ja aatelistien välillä.

Demokratiaa on, että vaikka edustaa yhtä puoluetta (kansaonsaa), niin ottaa aina huomioon sen, että millä tavalla oman puolueen (kansaosan) yksittäisen asian ajaminen vaikuttaa kaikkiin muihin puolueisiin (kansanosiin). Vaikutuksen on aina oltava yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittävä.

Jos kaikki olisi niin kuin Demokratiassa sanan/sanojen siinä merkityksessä kuuluu olla, kaikki köyhät tänään olisivat keskiluokan tasolla ja sama kasvusuhdanne ylöspäin. Että niin ei ole johtunee siitä, että vasta 100 vuotta on kulunut siitä kun vapauduimme aatelismista. Demokratia Suomessa ei ole vielä puhjennut kukkaansa.

Svenska Folkpartiet

Ruotsalainen puolue (Svenska partiet) oli vuosina 1870–1906 Suomessa toiminut Ruotsalainen puolue, jonka tarkoitus oli suomalaisuusliikkeen vastustaminen. Eduskuntauudistuksen jälkeen 1906 nimi muutettiin Svenska Folkpartietiksi (Ruotsalainen Kansanpuolue). Suomen muututtua demokratiaksi 6. joulukuuta 1917, puolue vaihtoi nimensä Ruotsalaiseksi Kansanpuolueeksi.

20 päivä Heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1919, Suomen Hallitusmuodon II LUKU Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva, "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

Tiesitkö että nykyinen Liberaalit (L) -puolue Ruotsissa, oli ennen Kansanpuolue Liberaalit ja sitä ennen, vuosina 1934–1990 puolueen nimi oli Kansanpuolue. Ruotsin Kansanpuolueen mukaan sen perustaja-
hahmoihin kuuluu seurakuntapastori Anders Chydenius joka toimi Suomessa, Pohjanmaalla (Ruots. Österbotten Suom. Itä-Suomi) 1700 -luvulla?

Lyhyesti: Suomessa asuvat Ruotsalaiset aateliset perustivat Suomessa aatelistisen Svenska partiet -puolueen 1870, joka vastusti Suomen itsenäistymistä, kansanvaltaa ja demokratiaa. 1906 nimi muutettiin ruotsalaiseksi; Svenska Folkpartiet (Ruotsalainen Kansanpuolue). Kun Suomi itsenäistyi ja muuttui demokratiaksi 1917, se vaihtoi nimensä Ruotsalaiseksi Kansanpuolueeksi (RKP).

Vuodesta 1934 Ruotsalainen Kansanpuolue on vaikuttanut myös Ruotsissa käyttäen 1934–1990 Folkpartiet (Kansanpuolue) -nimeä. Vuonna 1990 puolueen nimi muuttui Folkpartiet liberalerna;ksi (Kansanpuolue liberaalit) ja vuodesta 2015 saakka puolue tunnetaan nimellä Liberalerna (L). 1940 -luvulta 1970 -luvulle saakka kyseessä oleva puolue on ollut suurin porvarillinen puolue Ruotsissa.

Terrorismia Suomessa
"suomalainen" ei aina ole Suomalainen uskottavassa historiassa. Monen muun terroristi-iskun ohella, Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Eugen Schauman ampui Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin 1904. Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Lennart Hohenthal ampui Eliel Soisalon-Soinisen 1905. Ruotsalainen terroristi (aktivisti) Ernst Tandefelt ampui Henrik (Heikki) Ritavuoren 1922. Propaganda Suomessa ja Venäjällä, aseiden salakuljetukset sekä terroristi-iskut suunniteltiin Tukholmassa, Ruotsissa. Terroristi-iskujen tarkoituksena oli lietsoa pelkoa ja epävakautta Suomessa ja Venäjällä sekä Suomen ja Venäjän välille, sekä estää Suomen itsenäistyminen, kansanvallan ja demokratian vastustaminen. Ne johtivat "sisällissotaan" Suomessa 1918, joka ei ollut sisällissota - vaan vallankaappausyritys; Sota Suomalaisten ja Ruotslaisten aatelististen välillä.

Lähteitä:
FINLEX: Suomen Hallitusmuoto 1919
FINLEX: Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artikla
Mielipiteemme.fi, Rauha Suomen kanssa
FINLEX: Suomen Kansan Perustuslaki - lähinnä 1§ - 12§
Ruotsalainen puolue
Folkpartiet Liberalerna
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue
Eugen Schauman
Lennart Hohenthal
Knut Ernst Robert Tandefelt
Suomen "sisällissota" - Sota Suomalaisten ja Ruotslaisten aatelististen välillä

Tietoverkosto ja epätietoverkosto.
Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä.

Tehdyn näennäistieteellisen pikatutkimuksen (nk gallup) mukaan 2018, Suomessa vähemmän kuin 2/10 luottaa mediaan TIEDON lähteenä. Sen sijaan että Suomalaiset lukevat ja uskovat mediaa kohuineen (kohun nostaminen = kiihottamista), he etsivät tiedot viranomaisten sivuilta. Edellinen on suositeltavaa esimerkiksi ulkomaalaisen vaikutuksen yksittäiseen, kansanosaan tai kaikkien Suomalaisten mielipiteeseen - toimi se sitten Suomen rajojen sisäpuolella ja/tai ulkopuolella sekä riippumatta siitä minkä maalainen se on - estämisessä.

Tärkeä havainto tässä on, että päin vastoin niin kuin Ruotsissa useamman vuosikymmenen ajan, Suomessa viranomaisten tiedot ovat rehellisiä - kiitokset siitä heille. "Tolkun ihmiset" puoluekannasta riippumatta (Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö) pysyy maltillisena ja epämaltilliset - äärisuvaitsevat ja ääriagressiiviset - ryhmät pieninä.

Mutta ei pelkästään median tiedot ole kokonaan tai osittain puutteellisia. Kun alemman viranhaltijatason tiedot ylemmälle tasolle puuttuvat, tai ovat kokonaan tai osittain virheellisiä tai puutteellisia (syy) - riippumatta siitä kuinka hyvin koulutettuja henkilöitä Eduskunnassa on ja kuinka hyvin koulutettuja heidän nevuonantajansa on - tehdyt johtopäätökset esimerkiksi siitä "kuinka kansa voi" ovat vääriä ja päätökset joita he puuttuvien, väärien tai puutteellisten tietojen perusteella tekevät ovat vääriä. Niistä vääristä päätöksistä kansa syyttää heitä (seuraamus) - tietenkin median esittämän kohun kera. Syy jää havaisetmatta.

Keskustelemalla asiallisesti ja maltillisesti viranomaisten tietojen perusteella, muodostuu realistinen käsitys asiasta eikä kokonaan tai osittain epärealistisiin "tietoihin" perustuva kohu ( = kiihko, mania). Edellinen merkitsee kokonaisuudessaan sitä, että ulkopuolisen - vaikka se vaikuttaisi Suomen rajojen sisäpuolella - on vaikeaa vaikuttaa valeuutisoinnilla Suomalaisiin joilla "On maailman paras koulutus".

"Kun mielipiteet ei kohtaa"

Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä.

Molemmilla voi olla asiakokonaisuudesta otettua reaali- ja käsitteellistieteellistä tietoa (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), mutta kun asiakokonaisuutta ei ole selvitetty mielipiteet ei kohtaa. Lääke on että ilman minkäänlaista kiihkoilua puoleen tai toiseen kartoittaa ydessä asiakokonaisuuden. Syntyy tilanne jossa ei niinkään "Minä olin oikeassa sinä väärässä", vaan "Me teimme oikein".

Selvitys Suomalaisista SS -miehistä toisen maailmansodan aikana.
Kuvan kerrotaan esittävän Suomalaisia SS -miehiä matkalla kotimaahansa. Kuva: Wikimedia Commons.

Iltasanomien mukaan; "Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen.".

Kai se näin lähemmäs sadan vuoden jälkeen on täysin turha etsiä syyllisiä eri maista, ja samaan aikaan huutaa "Ei ikinä enää" - kun pitäisi keskittyä oleelliseen; Sen varmistamiseen että samankal-
taista tai samaa ei tapahdu. Suomalaisille takuu sille että "Ei ikinä enää" on Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artikla, sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustus-
laki. Edellisen lisäksi Suomella on tänään omat maa-, ilma ja merivoimat.

Kaikki mitä toiseen maailmansotaan kuuluu koskien Suomalaisia ja Suomen osuutta siihen on hyvitetty. Rauha Suomen kanssa. Että häiritsee sitä rauhaa, riippumatta siitä kuka tai mikä se on joka häiritsee, on virhe.

Johdonmukaisesti Simon Wiesenthal -keskuksen johtajan Efraim Zuroffin pitäisi lähestyä Ruotsin hallitusta kysymyksillään - ei Suomen hallitusta, viitaten Ruotsin yhteistyöhön Natsien kanssa:

Onko yhteensattuma, että Ruotsi kutsui Pohjoismaat tapaamiseen Lokakuun 18 päivä 1939, näyttääkseen että Pohjoismaat olivat yksimielisiä kriisitilanteessa. Esitetty yksimielisyys kuitenkin päättyi lyhyeen, kun Ruotsi puolta vuotta myöhemmin päästi Natsit Norjaan ja Suomeen (Videolla kohdassa 32:20). Suomea ja Norjaa huijattiin "Pohjoismaisella yhteistyöllä". Tänään teemme jälleen yhteistyötä Ruotsin kanssa, ja Ruotsi lähetti laittomasti 15000 pakolaista ja "pakolaista" Suomeen syksyllä 2015 - talvella 2016 kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle?

Ilmasto muuttuu luonnon energian ja sen lakien mukaisesti.
Kuva: Kuvakaappaus YLe Areena

Yle areenan mukaan "Helsingissä kokoonnutaan mielenilmaukseen ilmastonmuutosta vastaan."


Mielenilmaus ilmastonmuutosta vastaan on sama kuin mielenilmaus Talven, Kevään, Kesän tai Syksyn tuloa vastaan. Ilmasto ei muutu mielemme mukaisesti, vaan luonnon energian ja sen lakien mukaisesti. Ilmastonmuutoksen ensisijainen vaikutusalue - myrskyineen, tulivuorenpurkauksineen, maanjäristyksineen, tsunameineenen - on Päiväntasaaja ja 24 astetta sen molemmin puolin. Me emme voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen - mutta - me voimme vaikuttaa se tuhovoimaan. Kaikki ydinvoimalat, vaarallisia kemikaaleja tuottavat tehtaat ja niiden varastot ym on muutettava edellä mainitun alueen ulkopuolelle.

Kun ilmaisemme mielemme sellaisia asioita vastaan joihin me emme voi mielellämme vaikuttaa, ilmaisemme ensisijaisesti että koulutuksessamme on parantamisen varaa. Onhan se, jonkinlainen pedagooginen pohjanoteeraus sekin, jos kehä kolmosen sisäpuolella tuhannet ihmiset ilmaisevat mielensä 4 kertaa vuodessa - Kevään, Kesän, Syksyn ja Talven tuloa vastaan. Kannattaa keskittyä siihen että on kansallisesti ja kaikilla mahdollisilla tasoilla valmis sopeutumaan uuteen ilmastoon, kuin siihen että estää uutta ilmastoa - joka on mahdottomuus.

Me emme kykene mielellämme vaikuttamaan Alku-Energian ja sen Lakien Maa, Ilma ja Merivoimiin. Mielellämme me kykenemme kunnioittamaan Alku-Energiaa ja sen Lakeja ja sopeutumaan "vallalla olevaan käsitykseen" - niin kuin se aina on ollut.

Laskelma

1. Talven (Jääkauden) huipentuma oli ~12000 vuotta sitten.

2. Nyt lähestymme Kesän huipentumaa.

3. Edellisten väliin tulee Kevät.

4. Luonnollisten ilmastonmuutosten aikaväli on 6000 vuotta.

Vuosikalenteri
Jääkausi/Talvi : 3 kuukautta.
Kevät : 3 kuukautta.
Kesä : 3 kuukautta.
Syksy : 3 kuukautta.
= 12 kuukautta.

Vuosituhansien kalenteri
Jääkausi/Talvi : 6000 vuotta.
Kevät : 6000 vuotta.
Kesä : 6000 vuotta.
Syksy : 6000 vuotta.
= 24000 vuotta.

Voimme todeta että Vuosikalenterin luonnolliset ilmastonmuutokset tapahtuvat tasaisin väliajoin, kuten myös Vuosituhansien kalenterin mukaiset vastaavat.

Teoriassa esimerkiksi luonnollinen Vuosikalenterin mukainen 5 luokan Syysmyrsky (250 km/t), voi Vuosituhansien kalenterin mukaan olla 3+ kertaa voimakkaampi (750+ km/t). Mainittakoon että asiakokonaisuuteen kuuluu sellaiset vaikuttavat asiat kuten esimerkiksi ilmanpaineen ja ilmankosteuden nousu, veden lämpötilan ja maan lämpötilan nousu ynnä muuta - joita en tässä ala selvittämään.

Edelliset havainnot, laskelmat ja johtopäätökset 5 luokan tietotaidoilla vuosimallia 1967-1971 - x.

Lue lisää: Ilmastonmuutosten ymmärtäminen | 4. Ilmastonmuutosten ymmärtäminen. »

Michael -myrsky aiheutti muutakin kuin tuhoa.
Sandy -myrsky vuonna 2012. Kuva: NASA

"Hurrikaani Sandy oli vuoden 2012 Atlantin hurrikaanikauden kymmenes trooppinen hirmumyrsky. andyn läpimitta oli suurimmillaan yli 1 600 kilometriä ja se oli läpimitaltaan suurin koskaan havainnoitu Atlantin valtameren hurrikaani. Sen uskotaan aiheuttaneen Karibialla ja Yhdysvaltain sekä Kanadan itärannikolla yli 50 miljardin dollarin vahingot ja tappaneen yli 100 ihmistä. Hurrikaani Sandy aiheutti myös laajoja tulvia Yhdysvaltain koillisosissa ja Haitilla." - Wikipedia

Sandy -myrsky vuonna 2012 imi kylmää ilmaa Pohjoisesta joka johti ilmaston lämpenemiseen ja pitkään kosteaan syksyyn esimerkiksi Suomessa. Ilmeisesti sama ilmiö Michael -myrskyn kanssa Lokakuun alussa 2018, jonka seuraamuksena lämpötilan nousi Suomessa +15 - +20 asteeseen. Saasteet eivät ole ainoa syy jään sulamiseen Pohjoisnavalla.

Iltalehti: Kielteisen päätöksen saanei-
den piilottamisesta Suomessa.
Kuvakaappaus: Iltalehti 11.10.2018.

"Kansanedustaja Anna Kontula (Vas) kertoo Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa pitävänsä pape-
rittomien eli esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden piilottelemista hyvänä ja kannustavansa suomalaisia siihen.
"


Tunnetusti pakolaisen tai maahanmuuttajan mukana tulee maahan muutakin kuin vaatteet ja matka-
tavarat. Pahimassa tapauksessa kielteisen päätöksen saanut leikkaa piilottajan pään irti, ja Vasem-
mistoliiton jäsenmäärä vähenee yhdellä.

Avarakatseisuus on hyvä asia, mutta jos on liian avarakatseinen ei näe sitä mikä itselle on kaikesta tärkeintä. Suvaisevaisuus on hyvä asia, mutta jos on liian suvaitsevainen ei kohta omista mitään. Avomielisyys on hyvä asia, mutta jos on liian avomielinen niin menettää mielensä hallinnan jollekkin toiselle.

Ennaltaehkäistäksemme Turun iskun kaltaisen uusiutumisen tai vielä pahemman iskun, pakolaisen joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, hänen vapaata liikkumista meidän elinympäristössä ja yhteiskunnassa pitää rajoittaa, ennen kuin häntä tiedotetaan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. Mitä nopeammin hänet toimitetaan pois maastamme, sen turvallisempaa se meille on.

Kai Suomalaisilla on tarpeeksi ennakkoTIETOA siitä mikä on Suomen Kansan Perustuslain mukaan oikein ja mikä on väärin Suomen Kansaa kohtaan - viitaten myös Pariisn Rauhansopimukseen 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artiklaan.

Iltalehti: Tuliko keski-ikäisen naisen teloittanut mies Ruotsista 2015?
Kuvakaappaus : Iltalehti 04.10.2018

Ennen 1995 syksyä Suomea yritettiin heikentää pelottelemalla "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilaallinen johto sekä Bonniersin omistamat lehdet Suomessa) ja lehdistön kautta laittomalla valeuutisoinnilla herättäen kohua/kiihkoa Venäjää vastaan Suomen Kansan Perustuslain ja Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artiklan vastaisesti.

Maahan joka milloin tahansa voi joutua sotaan ei saa lähettää sodasta paenneita pakolaisia. Ruotsin hallituksen, asiantuntijoiden, sotilaallisen johdon sekä lehdistön mukaan Suomen ei edes saa ottaa vastaan pakolaisia.

Kun Suomalaisten kiihottaminen ei onnistunut, Ruotsista lähetettiin laittomasti sekä Dublinin sopimuk-
sen vastaisesti (Dublin Regulation, Regulation No. 604/2013) Suomeen 15000 pakolaista ja "pako-
laista" kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle.

Esitietojen mukaan, Satakunnan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 19. syyskuuta 2018 28-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä porilaisnaisen murhasta. Hän tuli Suomeen syksyllä 2015 ja hän kääntyi Islamista Kristinuskoon. Miehellä on pysyvä oleskelulupa Suomeen. Mies on Irakin kansalainen. Lähetettiinkö keski-ikäisen naisen teloittanut mies Ruotsista Suomeen syksyllä 2015? Jos "kyllä" niin Ruotsin hallitus on osasyyllinen tähänkin rikokseen.

Pakolaisen tai maahanmuuttajan mukana tulee maahan muutakin kuin vaatteet ja matkatavarat.

Pariisin rauhansopimus 1947 | Suomen Kansan Perustuslaki. »
Uutisia Suomesta ja ulkomailta | Ukrainan kriisi : Syy ja seuraamukset. »
Uutisia Suomesta ja ulkomailta | Pakolaisongelma hieman syvällisemmin arvioituna. »

Mielipiteemme.fi: Aleksis Kiven ja Suomalaisen kirjallisuuden päivä.
Kuva: Wikipedia

Wikipedian mukaan "Aleksis Kiven isoisän isällä Johan Stenvallilla oli ollut Nurmijärven Palojoella sotilastorppa vuodesta 1766. Vanhimmat tunnetut esivanhemmat ovat Yrjö Blomstedtin mukaan Janakkalasta. Äidinisä Antti Hamberg eli seppänä Tuusulan Nahkelassa. Aleksis Kiven isänisä Anders Johan Stenvall oli merimies. Kirjailijan oma isä Erik Stenvall oli asunut lapsuutensa Helsingissä."".

JOS Yrjö Blomstedin esittämä Aleksis Kiven tausta pitää paikkaansa - sukunimet ovat "pakkoruot-
salaistettuja". Normaalissa Suomen kielessä yksikään sana/nimi ei ala kahdella tai useammalla konsonantilla. [Sten]vall esimerkiksi on Suomeksi [Kivi]valli/muuri/aitaus.

Nykyään "Ruotsin Suomalaiset" etsivät todellista identiteettiään ja löytävät sen genetiikan avulla;

Citat ur en diskussionsgrupp
"Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Politiikassa "Suomen Ruotsalaisia" käytetään hyväksi keinotekoiseen "Ruotsalaiseen identiteettiin" - ihmisoikeuksien loukaamiseen - viitaten. Ylivoimaisesti luetuin Mielipiteemme.fi sivu on Suomen Kansan Historiaa -sivu joka on avattu 286749 kertaa 18.09.2015 - 18.09.2018 välisenä aikana.

Lue lisää: Mielipiteemme julkaisuja | Suomen Kansan Historiaa. »

Iltasanomat: Suomen Kansan puolella tai Suomen Kansaa vastaan?
Kuvakaappaus: Iltasanomat 07.10.2018

Iltasanomissa 07.10.2018 Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin kirjoittaa; "Kyse on periaatteesta, jonka pitäisi päteä silloinkin, kun emme jostain henkilöstä syystä tai toisesta pidä. Epämiellyttävyys ei voi olla syy epäoikeudenmukaisuuteen. *Jos ihmistä ei ole todistettu raiskaajaksi, häntä ei saa kutsua raiskaajaksi*, oli taustalla sitten kuinka hyvä, kaunis ja hieno yhteiskunnallinen liike tahansa. Se sotii jyrkästi aivan keskeistä ihmisoikeutta eli syyttömyysolettamaa vastaan.".

Kun sovellamme *esitetyn lauseen* toiseen ajankohtaiseen asiaan, niin Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artiklan mukaan, monien muiden joukossa, Venäjä on tukenut ja tukee Suomen itsenäisyyttä, Suomen Kansan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia - Suomen Kansan Perustuslakia. Venäjää on perusteitta osoitettu uhkaksi ja syytetty julkisesti - kohua (kiihkoa) herättäen - tiedoitusvälineitä käyttäen. Sekin sotii jyrkästi aivan keskeistä ihmisoikeutta eli syyttömyysolettamaa vastaan.

Ilta-Sanomien julkaisujen luotettavuus
"Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista."

Lähde : Ilta-Sanomien käyttöehdot

Länsimaisen Kansan Valtaan perustuva Oikeusvaltion periaate.

Periaate on että Suomessa noudatetaan Suomen Kansan Perustuslakia - ensisijaisesti 1§ - 12§ (FINLEX), johdonmukaisesti ja sanantarkasti tai asiasta riippuen sovellettuna.

Sellaista pykälää Suomen Kansan Perustuslaissa ei ole, jonka mukaan

"Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista."
Iltasanomat - tai mikä media tahansa - ei saa vahingoittaa Suomen Kansaa tai Suomen ja toisen Kansan välisiä suhteita valeuutisilla.

Edellisen lisäksi, Pariisin rauhansopimuksessa 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla (FINLEX) joka tukee Suomen Kansan Perustuslakia ja jota Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki (Suomen Kansan julkinen mielipide) tukee;

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 8 artikla

"Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet."

"Kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia" tarkoittaa kaikkea muuta julkista toimintaa kuin julkishallinto. Esimerkiksi poliittisten, sotilaallisten tai sotilaallisluontoisten järjestöjen sekä muiden järjestöjen kuten esimerkiksi eri medioiden ja eri uskontojen toiminta, on muuta julkista toimintaa jolla vaikutetaan Suomen Kansan osaan tai koko Suomen Kansaan. Esimerkiksi media on joko Suomen Kansan ja sen Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan puoelella tai Suomen Kansaa ja koko Maailmaa vastaan: Pariisin rauhansopimus 1947 | Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla.

Alexander Stubb haluaa päässä istu-
maan Euroopan komission puheen-
johtajan pallille.
Kuva: Frankie Fouganthin, Wikipedia Commons

2014 Alexander Stubb ohitti kaikki "Maailman parhaimman koulutuksen" omaavat Suomalaiset talous-
tietelijät, ja haki Lokakuussa 2014 Ruotsalaisen entisen valtiovarainministeri Anders Borgin kertomaan "ilmaiseksi" Suomalaisille Suomen taloudesta - ja hän kertoikin asioita joista Suomalaiset jo tiesivät. Mene jä tiedä saiko Alexander Stubb Anders Borgin suusta minkäänlaisia miellyttäviä talouspoliittisia linjauksia.

Myöhemmin Anders Borg kunnostautui Ruotsalaiselitistien juhlissa, kähmimällä miehiä haarojen välistä, huorittelemalla naisia, ja heiluttelemalla penistään. Siihen aikaan kai ei ollut #meetoo:ta.

Anders Borgin Suomen vierailua seurasi 15000 pakolaisen ja "pakolaisen" lähettäminen laittomasti Suomeen syksyllä 2015 - kaikkine kustannuksineen Suomalaisille - vähintään 1.5 Miljardia Euroa - ja kaikkine seuraamuksineen joiden kustannusta ei voi rahassa määritellä; Raiskatut tai tapetut Suomalaiset lapset ja naiset, joista tuorein kai on mestattu Porilainen nainen. Mutta "ei se mitään, Venäjä on uhka ja pitää liittyä NATOon".

Koskien NATOon liittymistä, Iltasanomien mukaan Alexander Stubb on viittonut siihen suuntaan ettei NATO asiassa tarvita kansanäänestystä, Suomihan on hänen mielestään 29.02.2016 "Euroopan sairas mies". Riippumatta siitä millä kielellä asiansa esittää, niin aina pitää tuolla tasolla muistaa, että edustaa Suomen Kansan osaa eikä itseään. Keskusteluissa mainitut "Stubbin epäisänmaalliset toilailut" Suomessa ja ulkomailla, ilmeisesti aiheuttivat merkittävän äänestäjäkadon - siinä osassa Suomen Kansaa joka oli äänestänyt Kokoomusta.

Voi olla että kriteerit riittävät Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Pariisin rauhansopimus 1947 | Suomen Kansan Perustuslaki. »
Uutisia Suomesta ja ulkomailta | Ukrainan kriisi : Syy ja seuraamukset. »

Mielipiteemme.fi: Osapuolilla on puut-
teellinen koulutus.
Kuvakaappaus: Laura Huhtasaari, Facebook 01.10.2018

Iltasanomien mukaan 1.10.2018, "Laura Huhtasaari julkaisi kuvan alaikäisten oppilaiden tekemästä julisteesta – rehtori pitää kansanedustajan toimintaa ”erikoisena”". Kyseessä olevan Tamperelaisen koulun rehtori on Iltasanomien mukaan sanonut; "Koulut kannustavat nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti oppilaita osallistumaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. "
Iltasanomien mukaan 05.10.2018, Vasemmistoliiton helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed on pyytänyt Poliisia tutkimaan onko Huhtasaari syyllistynyt rikokseen. Seura -lehden mukaan 05.10.2018, Sammon koulun rehtorista Maaret Tervosesta on tehty kantelu Oikeuskanslerin virastoon. Kantelija epäilee että Sammon peruskoulussa olisi ollut vihapuhetta ja vihanlietsontaa Perussuomalaisia poliitikkoja kohtaan.

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Jos lapsia (6§ vastaisesti) "kannustetaan osallistumaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskuste-
luun
", niin eikö käynnissä oleva eripura, Oikeuskanslerille tehty kantelu ja Poliisille tehty tutkimuspyyntö ole yhteiskunnallista keskustelua ja poliitiikkaa?

Tyypillinen "erikoinen soppa", joka syntyy kun osapuolille ei ole opetettu Suomen Kansan Perustuslakia 1§ - §12 - joka Suomalaisille on kaikista tärkeintä oppia ja tietää. Myöskään Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ka 9 artiklaa - joka on Suomen ja koko Maailman tärkein sopimus - ei opeteta lapsille, mutta lapsia kannustetaan mututuntumalla osallistumaan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan.

Näyttely oli julkinen. Julkisella paikalla saa kuvata. Jos "lasten nimiä ei saa näkyä", niin vastuu siitä etteivät nimet näy - riippumatta siitä valokuvataanko tai ei - on rehtorilla. Twitterissä Huhtasaari kommentoi kuvaan viitaten että vastuu on opettajan ja rehtorin, ei oppilaiden.

Asian ydin

Suomen Kansan Mielipide on että; "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti" viitaten kaikkeen mitä Suomen Kansan Perustuslakiin on kirjattuu 1§ - 12§ sellaisenaan tai sovellettuna - joita Suomen Kansan palveluksessa olevan opettavan osapuolen on noudatettava. Jos jotain kritisoitavaa on esittää reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta koskien pedagogiikkaa, se on Suomen Kansan Perustuslain mukaan sallittu - ja koskien Valtiovallan palveluksessa olevaa henkilöä se on vaadittu.

Kai parempi on että kehitetään yhteiskuntaa ja elinympäristöä kritisoimalla pedagogikkaa reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein, tehden tarvittavia muutoksia koskien mitä, miten ja kuinka paljon lapsille saa opettaa - huomioiden jokaisen lapsen henkilökohtaisen lahjakkuuden/kutsumuksen ja sen kehityksen tukemisen - sen sijaan että kulutetaan aikaa ja varoja päinvastaiseen?

Mielipiteemme.fi: Toimittajat ilman rajoja toimittavat yli sallittujen rajojen.
Kuvakaappaus: Timo Paunonen, Iltasanomat 03.10.2018

Timo Paunonen, Iltasanomat 03.10.2018 sekä YLE Areenassa Ruben Stiller, Arja Paananen Iltasanomista ja Jarmo Mäkelä Toimittajat ilman rajoja Suomen jaoston puheenjohtaja, spekuloivat yli sallittujen rajojen.

Rajat mitä saa ja mitä ei saa esittää, on määritelty Pariisin rauhansopimuksessa 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla, sekä sitä tukevassa Suomen Kansan Perustuslaissa 1§ - 12§.

Epäluottamuksen, pelon, vihan ynnä muun vastaavan lietsominen Valtiopäiville kokoontuneen Suomen Kansan Eduskuntaa ja/tai Viranomaisia vastaan on ehdottomasti kielletty. Kohu/kiihotus Suomen rajojen ulko- tai sisäpuolella olevia tai olevaa yksittäistä henkilöä, yksittäisiä henkilöitä, Kansan osaa tai Kansaa vasten on myös ehdottomasti kielletty.

Paljon viittaa siihen, että jos Suomen poliittinen ja sotilaspoliittinen johto koostuisi toimittajista yli rajojen, Suomi olisi ilman rajoja ja olisi jo sodassa. Onneksemme näin ei ole. Voi se olla niinkin, että jos Suomen Kansaa edustava Valtiopäiville kokoontunut Eduskunta ei puutu valeuutisointiin, kohuun/kihottmiseen, Suomen Kansan pelottelemiseen ynnä muuhun vastavaan, niin Suomen Kansa puuttuu. Sitä muuten on tapahtunut ennemminkin. Se voidaan ennaltaehkäissä.

Mielipiteemme suosistus
Valtiovallan palveluksessa olevien Viranomaisten taholta Airiston Hemi Oy:n tutkinta on kesken. Annetaan Viranomaisten tutkia rauhassa - niin kuin Valtiovallan johdon taholta on käsketty. Jos haluat ajankohtaista tietoa luotettavasta lähteestä, voit lukea Keskus-
rikospoliisin tiedotteita
tai Poliisin tiedotteita asiasta. Mitä Viranomaisten tietojen yli on esitetty tai esitetään ei kannata omaksua mieleensä ettei saa tartuntaa: Arviointiohjeita | Fyysinen ja Psyykkinen virus.
Iltasanomat: Asiantuntijat ja "Saattaa olla" ja "voi liittyä".
Kuvakaappaus: Iltasanomat 30.09.2018

Iltasanomat otsikoi 30.09.2018; "Asiantuntijat: Airiston Helmi saattaa olla hybridivaikuttamista – ”Venäjän korruptioverkosto on iso, tämä voisi liittyä siihen."

Asiantuntija esittää julkisesti aina totuuden mistä tahansa asiasta. Totuus kaikessa yksinkertaisuudes-
saan on sanat ja näyttö siitä että mitä on sanonut on totta - ei koskaan "saattaa olla" eikä "voisi liittyä" - ne ovat luuloja, epäilyjä. Asiantuntijat tietävät että nolaavat itsensä julkisesti ja menettävät luottamuk-
sen, kun heidän esittämänsä luulo, epäily, tai muu vastaava ei pidäkkään paikkaansa. Asiantuntijan luulo tai epäily tai muu vastaava jos sellainen on olemassa ja esitetty kahdenkeskisessä keskuste-
lussa, ei ole koskaan tarkoitettu julkaistavaksi. Koskien suuria korruptioverkkoja niin sellaisista on havaintoja myös muualta kuin Venäjältä.

Mielipiteemme suosistus
Valtiovallan palveluksessa olevien Viranomaisten taholta Airiston Hemi Oy:n tutkinta on kesken. Annetaan Viranomaisten tutkia rauhassa - niin kuin Valtiovallan johdon taholta on käsketty. Jos haluat ajankohtaista tietoa luotettavasta lähteestä, voit lukea Keskus-
rikospoliisin tiedotteita
tai Poliisin tiedotteita asiasta. Mitä Viranomaisten tietojen yli on esitetty tai esitetään ei kannata omaksua mieleensä ettei saa tartuntaa: Arviointiohjeita | Fyysinen ja Psyykkinen virus.
Mielitiedettä: Järki palaa vähitellen, mutta mikä sitä polttaa?
Kuva: Gabriel Matula, Unsplash

Depressiota potevilla näkyy kirjaimellisesti reikiä päässä

"Depressiivisen potilaan aivoissa on jopa kymmenien tuhansien hermosolujen solukatoa sellaisilla alueilla, jotka integroivat sisäiset ja ulkoiset havainnot keskenään. Nämä alueet ovat nimenomaan niitä, jotka säätelevät kipua, mielialaa, mielenvireyttä ja ahdistusta. Aivojen kuvantamislaitteella tarkasteltaessa syvää depressiota potevilla näkyy kirjaimellisesti reikiä päässä."

Lähde : Riikka Kalsi Lapin Keskussairaalan Yleissairaalapsykiatrian Ylilääkäri Antti Liikkasta lainaten.

Voi se olla niinkin päin, että hermosolujen solukato on seuraamus siitä että mielessä on jotain mitä siellä ei kuulu olla, joka on syy hermosoulujen solukatoon.

A-B. Fyysinen virus vaikuttaa ensisijaisesti fyysisesti, toissijaisesti psyykkisesti.

B-A. Psyykkien virus vaikuttaa ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti. Aiheuttaa esimerkiksi hermosolujen solukatoa

Oppini olen saanu maailmala, mitäpä mie tiiän, poikaparka, pääki paleltunu monta kertaa, jossain Ranuan ja Rovaniemen välilä, mutta siinäki on hyvät puolesa, sillä se mikä on jääsä, ei pala.

Lue: Arviointiohjeita | Fyysinen ja Psyykkinen virus

Iltasanomissa Arja Paananen valeh-
telee; "Medvedev haukkui ensin Suomalaiset vainoharhaisiksi".
Kuvakaappaus : Iltasanomat 27.09.2018 11:00:00

Ilta-Sanomien julkaisujen luotettavuus

"Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista."

Lähde : Ilta-Sanomien käyttöehdot

Iltasanomat, Arja Paananen kirjoittaa 27.09.2018; "Pääministereiden tiedotustilaisuus sai erikoisen huipennuksen, kun Medvedev haukkui ensin suomalaiset vainoharhaisiksi ja Sipilä kehaisi sitten hänelle olevan ”helppo yhtyä näihin kollegan kommentteihin.

Pääministeri Dmitri Medvedev sanoi; "En tiedä kenen sairaasta mielestä on peräisin ajatus sotilaalli-
seen tarkoituksiin käytettävistä helikopterikentistä. Se kuulostaa paranoidilta.
"

Katso : YLEn video lehdistötilaisuudesta - videolla 02:09:32 jälkeen.

Mitkä ovat mediayhtiön peruslinja ja tavoitteet? Se selviää sen historiasta.

Että Arja Paananen, Iltasanomat valehtelee Suomalaisille Pääministeri Dmitri Medvedevin haukkuneen kaikki Suomalaiset vainoharhaisiksi, ottaen huomioon kaikki mistä on kohuttu/kiihotettu kuluneen 10 vuoden aikana, täyttää jo suhteellisen tarkkaan kiihottamisen merkistön. Median edustajat eivät ole sama kuin kaikki Suomalaiset nuorimmaisesta vanhimpaan - heihin mukaan lukien Valtiopäiville kokootunut Valtiovaltaa edustava Eduskunta ja Tasavallan Presidentti. "Kenen" on yksi henkilö. Johdonmukaisesti yksi henkilö on Päätoimittaja.

Päätoimittaja on vastuussa mediayhtiön johdolle siitä, että hänen johtamansa media seuraa yhtiön peruslinjaa ja pyrkii asetettuihin tavoitteisiin. Päätoimittaja on moraalisessa vastuussa yleisölleen mediansa sisällöstä ja sen luotettavuudesta. Päätoimittaja on oikeudellisessa vastuussa, jos hänen johtamaansa mediaa syytetään sen julkaiseman sisällön perusteella.

Varoitus annettiin yli 3 vuotta sitten.

Kun kohu/kiihotus Venäjää vastaan oli pahimmillaan 2015, 15.04.2015 Presidentti Sauli Niinistö varoitti Suomen ja Venäjän suhteiden tarkoituksellisesta heikentämisestä;

"Naapuruus on joka sään tosiseikka, josta on huolehdittava niillä tavoin kuin se on mahdollista. Suomen ja Venäjän suhteet erityisesti talouden saralla eivät ole immuuneja laajempien jännitteiden seuraamuksille. Kenenkään etua ei kuitenkaan palvelisi, jos suhteita Venäjään ryhdyttäisiin tarkoituksellisesti rapauttamaan".

Presidentti Sauli Niinistö ei tarkemmin täsmentänyt, ovatko Suomessa jotkut henkilöt ryhtyneet Venäjä-suhteita rapauttamaan vai ei. Henkilö(iden) tai mediayhtiöiden nimiä ei tarvitse sanoa, koska he paljastavat itse itsensä - varoituksen jälkeen - sanomillaan.

Mielipiteemme.fi suositus: Etsi tietoa luotettavista lähteistä.
Mielipiteemme suosistus
Valtiovallan palveluksessa olevien Viranomaisten taholta Airiston Hemi Oy:n tutkinta on kesken. Annetaan Viranomaisten tutkia rauhassa - niin kuin Valtiovallan johdon taholta on käsketty. Jos haluat ajankohtaista tietoa luotettavasta lähteestä, voit lukea Keskus-
rikospoliisin tiedotteita
tai Poliisin tiedotteita asiasta. Mitä Viranomaisten tietojen yli on esitetty tai esitetään ei kannata omaksua mieleensä ettei saa tartuntaa: Arviointiohjeita | Fyysinen ja Psyykkinen virus.
Mielipiteemme.fi: Viranomaisten suur-
operaatio saaristossa on päättynyt.
Turku oikealla ylhäällä, merenkulun Turku - Tukholma -pääväylä sinisellä katkoviivalla merkittynä. Kuva : Google Maps.

Keskusrikospoliisi (KRP) yhteistyössä Verohallinon kanssa, suoritti viikonloppuna 21.09.2018 - 23.09.2018 suuroperaation Turun saaristossa. Operaation kohde oli Airiston Helmi Oy ja sen hallituksen puheenjohtaja jotka omistavat lukuisia saaria ja merenrantatontteja Turku - Tukholma merenkulun pääväylän lähistöllä.

Keskusrikospoliisissa tutkinnassa olevan talousrikosepäilyn takia 24.09.2018 pidätetyt kaksi henkilöä on tänään 25.09.2018 vangittu. Vangitsemiset liittyvät yhdessä Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikostutkintaan, jonka esiselvitysvaihe alkoi puoli vuotta sitten. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehet epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella. Toinen vangituista on Venäläinen ja toinen on Virolainen.

Suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta. (Keskusrikospoliisi, Poliisi)

Venäjä: "Airiston helmen rikostutkinta on Suomen sisäinen asia".
Venäjän Pääministeri Dmitri Medvedev ja Suomen Pääministeri Juha Sipilä. Kuvakaappaus : YLE Areena.

Venäjän Pääministeri Dmitri Medvedev vieraili 26.09.2018 Suomessa. Pääministeri Dmitri Medvedev ja Suomen Pääministeri Juha Sipilä keskustelivat muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä alueellisista ja kansainvälisistä kysymyksistä.

Lehdistötilaisuudessa - videolla 02:09:32 jälkeen, YLEn Heikki Heiskanen kysyi Airiston Helmi Oy:stä; "Suomessa on laajaa huomiota saanut Turun saariston ja Airiston Helmi -yhtiön massiivinen rikostutkinta, ja tämä on herättänyt Suomessa jopa huolta huolta että Venäjä saattaisi jossain konfliktitilanteessa käyttää muunmuassa tuonne saaristoon rakennettuja helikopterikenttärakenteita hyväkseen sotilaallisesti. Miten te arvoisat Pääministerit vastaatte näihin Suomalaisten huoliin?"

Venäjän ja Suomen Kansan Pääminis-
tereiden tekemä diagnoosi.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev vastaisi; "Tutkinta on Suomen sisäinen asia. Suomi on suvereeni valtio, ja sisäiset asiat kuuluvat sille. Jos kyseessä on rikosepäily, rahanpesu, se on rikos myös Venäjällä. On tärkeää edetä lainmukaisesti. Jos Suomi pyytää virka-apua, sitä toki annetaan. Jos tutkinnassa on Venäjän kansalainen, häntä on tutkittava asianmukaisesti ja annamme tarvittaessa konsuliapua. En tiedä kenen sairaasta mielestä on peräisin ajatus sotilaalliseen tarkoituksiin käytettävistä helikopterikentistä. Se kuulostaa paranoidilta.".

Suomen Pääministeri Juha Sipilä puolestaan sanoi; "Asiasta ei keskusteltu. Se on poliisitutkinta, joka on kesken. Tässä epäillään rahanpesua ja veronkiertoa. Pidätettyinä on Venäläinen ja Virolainen. Se ei vaikuta maidemme välisiin suhteisiin. Annetaan poliisin nyt tutkia asia. Minulle ei ole tullut tietoa, että tarvitsisi ryhtyä virka-apuun. Helppo yhtyä kollegani kommentteihin.".


Mielipiteemme.fi suositus : Sen sijaan että omaksuu vainoharhoja mieleensä saaden tartunnan oireineen, kannattaa odottaa ja lukea maltillisesti Viranomaisten - tässä tapauksessa ensisijaisesti Keskusrikospoliisin - tiedotteita asiasta.

Lue myös: Perustuslaillista mediakritiikkiä | Julkista kiihottamista rikokseen.


Että Tanskalaista Danske Bankenin haaraa Virossa ja Ruotsalaista Nordea pankkia epäillään rahanspesusta (Expressen), ja että Moldovalais- ja Latvialaispankeista pestyä rahaa maksettiin eteenpäin ja joista osa päätyi Suomeen (YLE MOT), ne ovat ainakin osittain yhdistettävissä Airiston Helmi Oy:n sijaintiin ja toimintaan. Turku - Tukholma -reitti mahdollistaa molemmansuuntaisen ja monipuolisen salakuljetuksen, josta Ruosin hallituksella on kokemusta ainakin 1990 -luvulta saakka.

Aftonbladet: Ruotsalaisia vakoojia on toiminut Venäjällä 1990 -luvulta saakka.

Kuva : Kuvakaappaus Aftonbladet -lehden sivusta.

Aftonbladet -lehden mukaan 22.01.2003 Ruotsi käytti hyväkseen Neuvostoliiton kaatumista ja sen jälkeistä Venäjän heikkoa tilaa. Ruotsi varasti ja salakuljetti Venäjältä varastettua sotilaallista tekno-
logiaa Ruotsiin diplomaattipostilla. Salakuljettaminen aiheutti huolta diplomaattien keskuudessa ja salakuljetus järjestettiin toisella tavalla; Viron ja/tai Latvian kautta Ruotsiin, tai Suomen kautta Ruotsiin. Esimerkiksi JAS -koneen kehityksessä on käytetty Venäjältä varastettua sotiaallista teknologiaa.

Mielipiteemme.fi: Perustuslakimme medialle on Perustuslain 1§ - 12§.

Median tehtävänä on olla reaali- ja käsitteellistieteeseen perustuva, vastuuntuntoinen vuorovaikutuk-
sellinen uutisointi ja tiedon välitys, jonka perustana ovat sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Vuorovaikutuksellisella uutisoinnilla ja tiedon välityksellä tarkoitetaan tiedon välitystä, joka suuntautuu Kansalta Valtiopäiville kokoontuneelle Eduskunnalle ja tiedon välitystä Valtiopäiville kokoontuneelta Eduskunnalta Kansalle.

Uutisoinnin, tiedon välityksen on oltava objektiivista, sanantarkkaa ja asiallista ilman omia näkyjä, tulkintoja tai uskomuksia. Uutisoinnissa, tiedon välityksessä on noudatettava tarkoin Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ - Suomen Kansan yhteistä julkista mielipidettä siitä miten median kuuluu käyttäytyä. Vain reaali- ja käsitteellistieteelliset näkökulmat ja niistä rakentuvat näkökannat johdon-
mukaisessa järjestyksessä - asiakokonaisuus - on hyväksytty. Minkäänlaiset henkilö- tai media-
kohtaiset lisäykset, poistot ja/tai tulkinnat eivät ole sallittuja. Oikeudenmukaisesti käyttäytyvä Kansallisia perinteitä ja tapoja kunnioittava ja noudattava Suomalainen media, on sivistynyttä elinympäristöä ja yhteiskuntaa tukeva ja kehittävä.

Lue lisää: Perustuslaillista mediakritiikkiä | Perustuslakimme medialle. »

Svenska YLE: Finlandssvenska unga har behandlats dåligt.

Enligt Svenska YLE i Finland och Aftonbladet i Sverige; " När det gäller kontakter med andra grupper än finlandssvenskar säger över 40 procent av de unga att de har blivit dåligt behandlade för att de talar svenska. Det överlägset vanligaste är att svenskspråkiga uppmanas tala finska eller att de får utstå glåpord. Ungefär 12 procent av de som svarade att de har blivit illa behandlade säger att de har fått utstå våld eller hot om våld. Det är oftare flickor som uppger att de blivit illa behandlade för att de talar svenska."

Citat ur en diskussionsgrupp
"Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överraskningen var stor, när 100% genetisk match ittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Det värsta fysiska och/eller psykiska rasismen och facismen har historisk bakgrund, som den nuvar-
ande Svenska politiken utnyttjar - vilket lett till de motsättningar som idag finns mellan Svensktalande delen av befolkningen och Finländare. Många söker sina rötter i Sverige, men med hjälp av genteknik hittas släkten i Finland; Finländare har i historien blivit tvångsförsvenskade. Idag utnyttjar Svenska Folkpartiet i Finland okunnigheten bland den Svensktalande delen av Finlands befolkning i sin politik.

Tvångssvenskan i Finland infördes på 1960 -talet när Finland var som svagast efter kriget. Tvångs-
svenskan har kostat Finska skattebetalare mycket - men dom Svenska skattebetalarna mer, för rasism är inte gratis. Beräknat från 1960, kostar tvångssvenskan i Finland de Svenska skattebetalarna cirka 3.5 miljarder kronor per år. De miljarderna är borta ur Svenska barns utbildning.

Vad har Sverige och Svenska Folkpartiet i Finland uppnått för alla de miljarder man har spenderat?: Ingenting annat än att efter 50 år, Finländska barn och ungdomar oavsett vilket språk dom talar mår dåligt, och Svenska barns utbildning saknar 3.5 miljarder per år, vilket har lämnat sina spår i den Svenska samhällsutvecklingen.

Relaterat : Our Opinion: Paris 10 February 1947, Treaty of Peace With Finland.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.