Keskiviikko 23.10.2019 06:16:12™94.050° 1429108/7830
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Pohjoismaat 800 - 1500 : Englanti

Julkaistu 22.02.2018 | Päivitetty 03.03.2018


Englanti 800 -luvulle saakka tämän kartan mukaan.

On epäselvää oliko Englanti Kristinuskoinen ennen Roomalais-Katoliseen uskontoon kääntämistä. Tiedetään että Englantiin hyökättiin 700 -luvun lopulla 800-luvun alussa ja että Goottilaistyylisiä kirkkoja rakennettiin Englantiin 800 -luvun jälkeen. Siellä missä Goottilaista uskontoa esiintyi Euroopassa, siellä rakennettiin Goottilaistyylisiä kirkkoja. Todistettavasti Gootit eivät vaeltaneet pohjoisesta etelään niin kuin kansainvalellus-
teoriassa
on esitetty, vaan Gootit kirkkoineen vaelsivat etelästä pohjoiseen.

Alcuin kirjoitti 800 -luvulla hyökkäyksestä Lindisfarneen Englannissa;

"Lo, it is nearly 350 years that we and our fathers have inhabited this most lovely land, and never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan race, nor was it thought that such an inroad from the sea could be made."

800 AD - 350 AD = 450 AD. Alcuinin mukaan Englantilaisten esivanhemmat saapui-
vat Englantiin 450 AD. Todistettavasti Englannista tehtyjen löydösten perusteella asutusta on ollut Englannissa kauan ennen 450 AD.

Tästä ei ole todisteita: Jääkausi esiintyy 24000 vuoden väliajoin Maailman histori-assa. Varhaisimmat esinelöydöt viittaavat ihmisten käyneen Englannissa noin miljoona vuotta sitten. Jäänteitä asutuksesta on ainakin 700 000 vuoden takaa - toisin sanoen useamman jääkauden takaa.

Noin 12000 vuotta sitten olleen jääkauden aikaan kun jäät sulivat Pohjoisessa, vesimassat kun pääsivät valloilleen ne huuhtoivat sen aikaisen Englannin, jättäen jälkeensä vain olemassa olevan löydetyn näytön siitä että Englannissa on asuttu kauan ennen 450 AD. Vuoteen 450 AD Englantilaiset asuivat Manner-Euroopan Länsirannikolla josta monen muun asian ohella muistuttaa ranskalaistettu Bretagne (Britannia) -nimi.

Norjan historiaa : Northway/Norvege

Päivitetty 23.02.2018


On mahdollista että osa Englantilaisista, niin kutsutut Keltit pakenivat Norjaan 800 -luvulla.

Tästä ei ole paljoa todisteita esittää muuta kuin mitä tässä on esitetty. 800 -luvulla osa Kelteistä pakeni laivoilla Englannista Norjaan. He lähtivät "northway" josta Norvege oletettavasti on saanut nimensä. "Nor vege" on muunnos "North Way" -sanoista. Molemmat tarkoittavat "Tie Pohjoiseen". Etelä-Norjasta osa Englantilaisista joutui kuitenkin pakenemaan Gootteja 1000 -luvun tienoilla nykyisen Keski-Ruotsin alueelle joka siihen aikaan ei vielä ollut Goottien hallitsemaa aluetta. Keski-Ruotsissa esiintyy kaupunkien nimiä jotka KDNA:n mukaan ovat Englannin kielisiä.

Esimerkiksi Eskilstuna -nimessä "tuun(a)" tai "thyyn(a)" on kielellisgeneettinen mutaatio Englannin kielisestä "town" -sanasta joka tarkoittaa "kaupunki". Vanhan Eskilstunan perusti Englantilaisten (Celt) johtaja nimeltä Eskil. Vanha Eskilstown on tuhouttu täysin 1100 -luvun jälkeen. Eskil kivitettiin kuoliaaksi noin 1100 -luvulla. Edellisen lisäksi katso myös Ruotsin itärannikolla sijaitseva Sigtuna.

Kaikki mitä oli ennen Goottien saapumista nykyiseen Etelä-Ruotsiin on Etelä-Ruotsissa raunioina tai osittain tai kokonaan käytetty esimerkiksi Gootilaistyylisten kirkkojen ja eri kuninkaitten linnojen rakentamiseen.

Goottien maa Gauthiod

Päivitetty 23.02.2018


Goottien maa Gauthiod 900 - 1530 tämän kartan mukaan.
Kirkkohistoria
"Located in Sweden; suffragan to Hamburg (990-1104), to Lund (1104-64), and finally to Upsala (1164-1530). This diocese, the most ancient in Sweden, included the Counties of Skaraborg, Elfsborg, and Vermland. It was founded about 990 at Skara, the capital of the country of the Goths (Gauthiod)."

Kirkkohistorian tiedot tukevat kartan tietoja. Nykyiseen Etelä-Ruotsiin levisi 990 - 1104 välisenä aikana Goottilainen uskonto jonka päämäja sijaitsi Hampurissa, nykyisessä Saksassa. Uskonto saapui Lundiin 1104 - 1164 josta se levisi nykyisen Upsalan kor-
keudelle 1164 - 1530 välisenä aikana.


Länsi- ja Itä-Goottien maa Gauthiod. Vanhat kartat ovat hyviä kielitieteellisiä lähteitä.

Skaran tuomiokirkko

Päivitetty 23.02.2018


Skaran 1300 -luvun Uus-Goottilaistyylinen tuomiokirkko. Vanhimmat osa ovat 1000 -luvulta.

Kyseinen hiippakunta on vanhin tunnettu hiippakunta nykyisen Ruotsin alueella. Hiippakunta perustettiin vuonna 990 ja sen pääkaupunki oli Skara. Aluetta kutsuttiin Goottien maaksi : Gauthiodiksi. Kartassa alue on 1500 -luvulle saakka merkitty Gothia -nimellä. Tehdyn hiiliajoituksen mukaan Skaran tuomiokirkon vanhimmat osat ovat peräisin 1000 -luvulta ja nykyinen Uus-Goottilainen ulkonäkö on peräisin 1300 -luvulta. Skara sijaitsee Länsi-Goottien alueella, kartalla O ja T kirjainten välissä.

"Viikinkiaika" ja "Kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekaantunut toiseen rotuun" on kokonaisuudessaan 100% varmuudella näennäistieteellinen. Voit saman tien unohtaa kaikki saagat "Viikingeistä". Vain maantieteelliset tiedot - jos ne pitävät paikkansa - ovat saagoissa kiinnostavia.

Ryöstö- ja tappo- ja tuhoamisretket

Päivitetty 24.02.2018


Miekkalähetykset Liettuaan, Latviaan, Eestiin ja Suomeen olivat ryöstö- tappo- ja tuhoamisretkiä.

Liettua, Latvia ja Eesti (Viro) olivat 800 -luvulla Suomalaisia maakuntia. Henrikin Liivinmaan kronikka 1200 -luvulta kertoo niin kutsutusta käännytystyöstä siihen aikaan; "Poltimme ja hävitimme kaiken, tapoimme kaikki miehet, otimme naiset ja lapset vangeiksi ja ryöstimme paljon karjaa ja hevosia." (Heinrici chronicon Livoniae). Myöhemmin historiassa Gauthiodiin (Ruotsiin) viedyt Suomalaiset naiset ja lapset tunnetaan "ruotsinkielisinä suomalaisina". Samalla tavalla niin kuin Englannissa, on viime aikointa löydetty joukkohautoja joihin on haudattu päättömiä ruumiita.

Kartan mukaan ensimmäiset ristiretket Suomeen tehtiin vuonna 1155. Että naiset ja lapset otettiin vangiksi ja vietiin Gauthiodiin (Ruotsiin) merkitsi pitkällä tähtäimellä sitä että Suomen kieltä siirtyi Ruotsin kieleen. Suomen kielinen "kansanhistoria" tai "kansan historia" on Ruotsin kielessä "kan sann historia" ja Suomen kielelle tyypillinen nen/sis -pääte esiintyy myös Ruotsin kielessä.

  • Alcuin kirjoitti 800 -luvulla; "Lo, it is nearly 350 years that we and our fathers have inhabited this most lovely land, and never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a pagan race, nor was it thought that such an inroad from the sea could be made."
  • Sovella

  • Matti E Simonaho wrote 2018 AD; "Lo, it is approximately 8000 - 10000 years that we and our fathers have inhabited this most lovely land, and never before has such terror appeared in Finland as we have suffered from a pagan Gothic race, nor was it thought that such an inroad from the sea could be made."

Kun yhtäläisyyksiä etsitään, niin 800 -luvulta peräisin olevan Alcuinen esitietojen ja moraalikäsityksen mukaan sekä Henrikin Liivinmaan kronikan kuvauksen mukaan sovellettuna nykyaikaan, kyseessä oli sen aikainen Isis tai sen aikaiset Natsit. Näennäistieteellinen Viikinkiaika ja Kansainvaellusteoria on kumottu näillä reaali- ja käsitteellistieteellisillä tiedoin.